‘Balans tussen zorg en arbeid’

CynthiaOrtega11-12-2007 17:37 11-12-2007 17:37

In het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vraagt de ChristenUnie aandacht voor een evenwichtige verdeling tussen arbeid en zorg. Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn dient daarom een motie in om schooltijdbanen te stimuleren en komt op voor de positie van flexwerkers en werkloze ouderen.

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie wil dat het kabinet een pilot schooltijdbanen opzet in sectoren waar moeilijk vervulbare vacatures zijn. Ortega stelt voor dat het CWI en gemeenten actiever op school- en deeltijdbanen gaan werven en deze in aparte kaartenbakken onderbrengen. Op deze manier krijgen potentiële werknemers een duidelijk overzicht van welke banen passen bij hun keuze.

Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft een succesvolle start gemaakt met schooltijdbanen en lost zo het tekort aan werknemers grotendeels op. Ook toonde de RWI onlangs aan dat circa een half miljoen niet-uitkeringsgerechtigden, waaronder een groot aantal goed opgeleiden, wel aan het werk wil als er meer aangesloten wordt bij hun wensen over arbeidstijden. Met het voorstel voor schooltijdbanen wil de ChristenUnie een goede balans creëren tussen arbeid en zorg.

Jobcoaches moeten mensen met een Wajong-uitkering helpen om de positie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal Wajongers neemt toe. Daarom moet het aantal jobcoaches volgens de ChristenUnie ook uitgebreid worden, om alle jongeren optimaal te kunnen ondersteunen bij het vinden van een baan en hen vervolgens te begeleiden in de contacten met de werkgever. Hiertoe heeft de ChristenUnie een amendement ingediend om vier miljoen euro extra vrij te maken.

Ten slotte vraagt de ChristenUnie aandacht voor ouderenwerkloosheid. Vorig jaar is de motie Rouvoet/Verhagen aangenomen om een actieplan op te zetten. Omdat de verbetering nog niet significant is, moeten er volgens de partij verdergaande maatregelen genomen worden. Alhoewel werkgevers vrezen voor een groot ziekteverzuim onder oudere werknemers, blijkt in de praktijk dit beeld niet te worden bevestigd. Om de angst bij werkgevers weg te nemen pleit de fractie voor een no-risk polis (maximale duur van een jaar) voor 55+-ers die meer dan een jaar werkloos zijn.
Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Balans tussen zorg en arbeid’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > december

Geen berichten gevonden