Rouvoet bij VN: meer aandacht voor geweld tegen meisjes

200712_Rouvoet_VN12-12-2007 10:31 12-12-2007 10:31

"Meisjes zijn extra kwetsbaar voor allerlei vormen van geweld. Zij gaan nog altijd vaker dan jongens niet naar school en lopen het risico te worden verstoten of verkocht, te worden uitgehuwelijkt en seksueel te worden misbruikt of uitgebuit’. Dat zei minister Rouvoet dinsdag tijdens zijn toespraak bij de VN-Kindertop in New York.

De zitting was gewijd aan de resultaten die wereldwijd geboekt zijn vijf jaar na de VN Kindertop in 2002 onder het motto "A world fit for children". De optelsom van de VN-studies die in 2006 verschenen over geweld tegen kinderen en vrouwen, leert volgens Rouvoet dat vooral meisjes extra risico lopen.

De minister kondigde aan dat de Nederlandse regering in 2009 met de VN een internationale conferentie organiseert over het tegengaan van geweld tegen kinderen, met name meisjes. De conferentie zal oproepen tot actie tegen schadelijke traditionele gebruiken, zoals kindhuwelijken, eerwraak tegen meisjes en genitale verminking van meisjes.

Prioriteit

Volgens Rouvoet is er voortdurende internationale aandacht nodig om de rechten van kinderen op gezonde voeding, goede gezondheidzorg, onderwijs, veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen te waarborgen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de VN.

‘Wij zetten ons ervoor in dat alle kinderen in de wereld naar school kunnen gaan en in een veilige omgeving kunnen opgroeien, zonder geweld’, aldus Rouvoet bij de VN-Kindertop.

Gezin
"Als gezinnen bloeien, bloeit de samenleving", zei Rouvoet in zijn speech. Rouvoet kondigde aan te willen investeren in goede condities voor de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld door de Centra voor Jeugd en gezin. Hij benadrukte dat investeren in kinderen ook investeren in gezinnen moet betekenen. "De afgelopen decennia is het gezinsbeleid wat veronachtzaamd. We denken echter dat het tijd is dat het gezin voluit erkend wordt als de basale eenheid van de samenleving. (...) Een veilig en gezond gezinsleven is cruciaal voor het welzijn van kinderen en de samenleving als geheel. Als het gezin bloeit, bloeit de samenleving". Hij zei verder dat de overheid zich terughoudend dient op te stellen waar het gaat om inmenging in de opvoedingszaken, maar dat de overheid falende ouders moet ondersteunen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te nemen.

Kinderarbeid
Ook herhaalde Rouvoet dat Nederland zich krachtig zal blijven inspannen om kinderarbeid tegen te gaan. "Nederland zal een diplomatieke benadering combineren met investeringen in onderwijs, armoede bestrijding en publiekscampagnes", aldus de minister.

Naast de plenaire zitting zal Rouvoet nog enkele speciale bijeenkomsten bijwonen waar wordt gediscussieerd over de toegankelijkheid van onderwijs voor kinderen, in het bijzonder in conflictgebieden.

Tijdens een werkontbijt had Rouvoet een ontmoeting met de Nederlandse VN- jongerenvertegenwoordiger, Sandra van Beest en Wouter Thiebou. Daarnaast zal hij enkele VN-onderdelen en deskundigen ontmoeten, onder meer om zich te oriënteren voor de nieuwe Gezinsnota die in 2008 zal verschijnen.

Lees hier de hele speech.

Andre Rouvoet hield ook een dagboek bij

(bron: Jeugd en Gezin)

Labels

« Terug

Reacties op 'Rouvoet bij VN: meer aandacht voor geweld tegen meisjes'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > december

Geen berichten gevonden