‘Heilig huisje van de leraar niet ontzien’

IMG_002012-12-2007 16:56 12-12-2007 16:56

De werkdruk in het onderwijs aanpakken, zonodig door de schoolvakanties te verkorten. Leerlingen medeverantwoordelijk maken voor de veiligheid op school. En meer aandacht voor hoogbegaafde scholieren, om te voorkomen dat ze illegaal uit de klas worden gehaald. Dat zijn enkele van de voorstellen die ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob deed bij de behandeling van de onderwijsbegroting.

Om het vak van docent aantrekkelijker te maken, moet volgens de ChristenUnie niet alleen iets aan de salarissen gedaan worden maar vooral ook aan de werkdruk. Die lijkt onnodig hoog te zijn door de lange schoolvakanties en de ‘piekperiodes’ daartussen. Slob: ,,We hebben in het regeerakkoord afgesproken iets aan de werkdruk te doen. Dat was een van de redenen om de commissie Rinnooy Kan aan het werk te zetten.’’ Nadat het rapport van die commissie gereed was, ging de aandacht eenzijdig uit naar de voorgestelde verhoging van de lerarensalarissen. Een belangrijk manco van het onderwijs is echter ook de werkdruk, en daar moet iets aan gebeuren vindt de ChristenUnie. Slob: ,,Heilige huisjes als de onderwijsvakanties dienen daarbij niet ontzien te worden.’’

In het kader van de veiligheid op scholen refereerde Slob aan een project op het Overbosch College in Den Haag, een VMBO-school waar leerlingen zelf worden ingeschakeld om het schoolklimaat te verbeteren. ,,De leerlingen worden toegerust op het gebied van sociale vaardigheden, normen en waarden en het voeren van discussies door middel van rollenspellen. In het laatste leerjaar houden de leerlingen, in tweetallen, toezicht binnen de school als Schoolwacht. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Het aantal incidenten in afgenomen, de leerlingen spreken elkaar aan op hun gedrag en de omgeving is schoner.’’ Slob diende een amendement in om 100.000 euro te besteden aan vergelijkbare pilotprojecten op tien andere scholen, ,,om zo een succesvol middel ter verbetering van de veiligheid op school te ontwikkelen’’.

Slob vroeg verder aandacht voor hoogbegaafde scholieren, naar schatting 30- tot 40.000 in het basisonderwijs en 20- tot 30.000 in het voortgezet onderwijs. Behalve ‘plusklasjes’ in het reguliere onderwijs, ontstaan er voor hen ook particuliere en commerciële onderwijsvormen. Daarvoor de leerlingen deels aan het reguliere onderwijs onttrokken. Vorige week heeft een kantonrechter in Utrecht een ouder uit Maarssen daarvoor veroordeeld, maar er zouden ook gemeenten zijn die deze praktijk gedogen. Het zou gaan om enkele honderden leerlingen die het gewone onderwijs verzuimen. Slob heeft het kabinet gevraagd om een onderzoek naar deze problematiek.

Labels
Arie Slob
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Heilig huisje van de leraar niet ontzien’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > december

Geen berichten gevonden