Rouvoet trekt 40 miljoen extra uit voor wachtlijsten

andre Rouvoet_klein09-01-2008 16:53 09-01-2008 16:53

Minister Rouvoet stelt 13 miljoen euro beschikbaar om de wachtlijst van jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (jeugd lvg) met gedragsproblemen in de AWBZ aan te pakken. Nog eens 13 miljoen gaat naar de jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd ggz).

De Jeugdbescherming krijgt 9,5 miljoen, de Raad voor de Kinderbescherming 2 miljoen. Het aantal maatregelen jeugdbescherming en het aantal beschermingsonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming zal naar verwachting in 2008 verder toenemen. De minister wil zo voorkomen dat de uitvoering van deze maatregelen onder druk komt te staan.

Tot slot is er 2,5 miljoen gereserveerd voor een betere informatievoorziening in de jeugdzorg. Hiermee geeft Rouvoet een impuls aan de gewenste verbeteringen, waaronder het traject Beter, Anders, Minder (BAM), dat zich richt op betere beleidsinformatie voor de provinciale jeugdzorg.

Kritiek
Er is in de laatste tijd veel kritiek geweest op de problematiek van de jeugdzorg en de communicatie tussen verschillende spelers in de jeugdhulpverlening. In De Ochtenden (Radio 1, VPRO) legde Argos  Supplement dinsdagochtend de kritiek voor aan minister Rouvoet. Hij zou niet duidelijk stellen wie nu verantwoordelijk is voor de jeugdzorg en in de knel raken met de meldpunten (AMK's). Rouvoet herkent het beeld van de toename van de problematiek en dat de jeugdzorg moeite heeft de weg te vinden tussen alle instanties en de wachtlijsten. Daarom moet er volgens Rouvoet op inhoudelijk en organisatorisch gebied aan verbeteringen gewerkt worden. "Want kinderen waar problemen mee zijn moeten zo snel mogelijk en adequaat mogelijk geholpen worden."

Preventie
Rouvoet wil inzetten op de preventieve werking van de jeugdhulpverlening. Door daar een goede organisatie neer te zetten meehelpen om te voorkomen dat kinderen daarwerkelijk voor zware problemen bij de jeugdzorg terechtkomen. Bovendien zou die aanpak ook helpen bij de aanpak van de wachtlijsten bij jeugdzorgbureau's. Volgens Rouvoet is het meest prominente probleem voor de professionals in de jeugdzorg dat ze te weinig zicht hebben op wat ze aan het doen zijn. Er zijn te weinig verbindingen tussen de jeugdgezondheidzorg en andere instanties die zich met de jeugd bezighouden. De structuur van Centra voor Jeugd en Gezin moet daar uitkomst in bieden. De gemeente gaat daar een regievoerende rol in spelen. Daarover heeft hij afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Over het Elektronisch Kinddossier zei Rouvoet dat hij het eerst gefaseerd in de jeugdzorg wil invoeren. Daarna wil hij kijken hoe hij de dossiers kan delen met andere spelers in de jeugdhulp.

Labels
In de media
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Rouvoet trekt 40 miljoen extra uit voor wachtlijsten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden