Zee als vuilnisbelt

Zee10-01-2008 16:00 10-01-2008 16:00

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid afval die nog steeds in de zee wordt gedumpt. Kamerlid Ernst Cramer vraagt de staatssecretaris van Verkeer&Waterstaat om opheldering over de ontwikkeling van de zee als stortplaats in de afgelopen vijf jaar.

Ernst Cramer diende de volgende Kamervragen in over het dumpen van afval op zee.

  1. Kent u het artikel “Zee is dumpplaats vuilnis”?
  2. Beschikt u over cijfers over de ontwikkeling van de hoeveelheid in zee gedumpt afval in de afgelopen vijf jaar? Klopt het dat er nauwelijks sprake is van verandering in de omvang van dit probleem?
  3. Hoeveel vervuilers zijn de afgelopen jaren beboet? Om hoeveel kilo afval gaat dit en hoe hoog zijn de boetes?
  4. In hoeverre verschilt de aanpak en de strafmaat van vervuilende schippers in Nederland met die van andere lidstaten van de EU en met die van de VS?
  5. Wat is uw mening over het pleidooi van Rijkswaterstaat om boetes te verhogen of gevangenisstraffen voor vervuilers in te stellen?
  6. Klopt het dat de sponsoring van het KIMO-project waarbij big bags worden gegeven aan vissers binnenkort stopt? Hoeveel geld is met deze subsidie aan deze internationale organisatie van kustgemeenten gemoeid en overweegt u een structurele bijdrage? Hoeveel afval is de afgelopen jaren met deze big bags verzameld?
Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Zee als vuilnisbelt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden