'Sociaal plan' beschermt huurders

woninggevel17-01-2008 14:09 17-01-2008 14:09

Bij grootschalige renovaties en sloop moeten de rechten van huurders beter worden beschermd, vindt Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn. Door middel van een 'sociaal plan' wordt in ieder geval (op aanvraag) een regeling geboden voor participatie van huurders bij de besluitvorming over het slopen en renoveren van hun woningen.

Hiermee wil de ChristenUnie, samen met PvdA, regelen dat de huurdersorganisatie instemmingsrecht krijgt bij de plannen van de verhuurder. Minister Vogelaar aarzelt hierover, omdat de wet uitgaat van adviesrecht. Gezien het grote belang voor huurders, is zij echter bereid om voor het sociaal plan een uitzondering te maken. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het voorstel.

De positie van huurders bij sloop en renovatie wordt nu bepaald door het voorstel van de verhuurder voor sloop of renovatie ex artikel 220 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In principe moeten huurders akkoord gaan met dit voorstel van de verhuurder, waarvan de rechter slechts de redelijkheid toetst. Bij het beoordelen van de redelijkheid van het voorstel wordt door de rechter hoofdzakelijk gekeken naar het aanbod van vervangende huisvesting en de hoogte van de onkostenvergoeding, terwijl andere onderdelen en gevolgen van stedelijke vernieuwing voor de individuele huurder onderbelicht blijven.
Voor een succesvolle wijkaanpak zijn draagvlak voor en betrokkenheid bij stedelijke vernieuwing echter van essentieel belang. Dit kan alleen ontstaan wanneer de zorg voor de bewoners verder strekt dan de minimaal verplichte verhuiskostenvergoeding en het aanbieden van vervangende huisvesting. Huurders die moeten verhuizen maken veelal een grote sprong in huurprijs, hebben regelmatig moeite met het vinden van passende huisvesting, weten zich vaak niet betrokken bij de planvorming van de verhuurder en missen vaak de mogelijkheid om terug te keren naar eigen woning of de eigen wijk.

Het sociaal plan bestaat uit een algemeen kader met procesafspraken en basisrechten van huurders die op verhuurdersniveau worden vastgesteld. Onderdeel van dit sociaal plan kunnen zijn afspraken over de participatie van bewoners bij sloop en renovatie, plannen voor herhuisvesting van de bewoners, de mogelijkheden van terugkeer.
Gezien het grote belang van huurders bij het sociaal plan en het doel van dit plan, bepaalt het amendement dat de huurdersorganisatie op verhuurdersniveau die om het sociaal plan heeft verzocht, hieraan zijn instemmingsrecht dient te verlenen. Verder wordt wettelijk vastgelegd dat het sociaal plan in ieder geval afspraken betreft die betrekking hebben op de betrokkenheid en participatie van bewoners bij de besluitvorming en het proces rondom sloop en renovatie.
Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Sociaal plan' beschermt huurders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden