‘Overheid moet gaan voor groene stroom’

Windmolens_zonnebloem23-01-2008 09:16 23-01-2008 09:16

De vrije energiemarkt leidt niet vanzelf tot een schonere stroomvoorziening in Nederland. Daarom moet de overheid duurzame methoden om elektriciteit op te wekken en op te slaan, bijvoorbeeld door een combinatie van wind en water, actief stimuleren. Dat stelt ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman in reactie op het rapport van de Energieraad.

De Energieraad constateert dat door nieuwbouwprojecten die de energiebedrijven op stapel hebben staan, voor de komende twaalf jaar al nagenoeg vastligt hoe de elektriciteit in Nederland wordt opgewekt. Het grootste deel van de stroom komt voorlopig nog uit kolen- en gasgestookte centrales. De vrije markt zal daar weinig verandering in brengen. Als het lukt om de Nederlanders zuiniger met elektriciteit te laten omgaan, dreigt er zelfs overcapaciteit.

Actief overheidsbeleid
De Christenunie concludeert dat alleen door een actief overheidsbeleid de energiemarkt de goede kant op geholpen kan worden. Volgens de Energieraad wordt bijvoorbeeld een uitbreiding van het aandeel windenergie belemmerd doordat er ’s nachts onvoldoende opslag beschikbaar is voor de stroom die de 24 uur doordraaiende windturbines dan opwekken. Wiegman: ,,We kennen de ontwerpen voor grootschalige energieopslag door een wind- en waterkrachtcentrale die in een deel van het IJsselmeer kan worden aangelegd. In samenhang met een IJsselmeervisie die nog op uitwerking wacht én met ontwikkelingsplannen voor de Afsluitdijk moet het mogelijk zijn zo’n plan van de grond te krijgen. Dit soort innovaties, met een groot maatschappelijk belang en ruimtelijke consequenties, kun je niet aan de markt alleen overlaten.’’

De ChristenUnie pleit ook voor overheidsmaatregelen die het gebruik van warmtekrachtkoppeling (wkk) en restwarmte kunnen bevorderen. De bouw van WKK-installaties bij bedrijven is nu nauwelijks aantrekkelijk vanwege de beperkte mogelijkheden om de opgewekte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Tuinbouwers staan in de rij om dergelijke installaties te plaatsen; hun warmteoverschotten vliegen nu domweg de lucht in.

Wiegman: ,,Als we de toekomst van onze energievoorziening aan de markt overlaten, wordt er vooral naar kernenergie en steenkool gekeken. Dat is niet onze blikrichting; sterker nog: ik sluit niet uit dat de ChristenUnie op den duur voor invoering van een kolenbelasting zal zijn als het Europees systeem voor emissiehandel onvoldoende prikkels oplevert om de CO2-uitstoot te reduceren.’’

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Overheid moet gaan voor groene stroom’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden