Kamervragen over opvang kinderen van verslaafde ouders

25-01-2008 18:19 25-01-2008 18:19

Namens de ChristenUnie heeft Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn vragen gesteld aan bewinsdpersonen Klink en Dijksma, naar aanleiding van een brandbrief van de Dordtse stichting De Hoop over opvang van kinderen van verslaafde ouders.

In de verslavingszorg wordt ook aan verslaafde ouders de mogelijkheid geboden om tegen hun verslaving te vechten en daardoor terug te keren in de maatschappij. Om deze behandeling mogelijk te maken is het vaak noodzakelijk dat kinderen bij hun verslaafde ouders kunnen blijven, wanneer deze klinisch worden behandeld. Vanwege het ontbreken van contacten met familie of een sociaal netwerk kunnen de kinderen niet elders worden ondergebracht.
Deze mogelijkheid bestaat slechts bij enkele instellingen in Nederland, waaronder bij de Hoop in Dordrecht. Middels een brandbrief heeft de Hoop de noodklok geluid omdat deze vorm van zorg niet langer toegankelijk is voor de meeste verslaafde moeders, vanwege het gebrek aan vergoeding van de opvang van de kinderen.

Vòòr de invoering van de Wet Kinderopvang betaalde, in het geval van de Hoop, de Sociale Dienst Dordrecht de kosten van het kinderdagverblijf. Door de invoering van de Wet Kinderopvang in januari 2005 is de gemeentelijke vergoeding voor kinderopvang op het kinderdagverblijf in een aantal gevallen weggevallen en in andere gevallen onvoldoende om kinderen mee op te nemen bij de klinische behandeling van hun verslaafde ouders.

De opgenomen ouders bij De Hoop vallen nu tussen wal en schip. Een positie die niet alleen risicovol is voor de ouders, maar des te meer voor de kinderen die erbij betrokken zijn. Een in de ogen van mijn fractie onwenselijke situatie. Daarom heeft de ChristenUnie staatssecretaris Dijksma om opheldering gevraagd over het feit dat opvang van kinderen bij de ene instelling wel gefinancierd wordt en bij de andere instelling niet. Ook wil de partij weten of deze situatie was voorzien bij de invoering van de Wet Kinderopvang en welke mogelijkheden er zijn binnen de verslavingszorg om de kinderopvang te bekostigen, ook wanneer de kinderen zelf geen behandeling ondergaan.

Op de vraag of Dijksma bereid is om te zoeken naar een oplossing, om te zorgen dat kinderen van verslaafde ouders niet het slachtoffer worden van de ontstane situatie, geeft de bewindsvrouw aan dat het een lokale afweging betreft. Echter, ze zegde toe in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) na te denken over een praktische oplossing. De Tweede Kamer zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van dit overleg.
Labels
Cynthia Ortega
In de media
Opvang
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Kamervragen over opvang kinderen van verslaafde ouders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden