Vragen over omgang arbortusklinieken met twijfelende vrouwen

echo229-01-2008 17:34 29-01-2008 17:34

Tweede Kamerlid Esmé Wiegman maakt zich zorgen over berichten dat abortusklinieken en huisartsen niet goed weten om te gaan met vrouwen die nog twijfelen over het onderbreken van de zwangerschap. Ze zouden vrouwen te snel tot abortussen laten overgaan, meldde dagblad Metro vorige week. Wiegman heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid).

Een woordvoerder van het VBOK , vereniging voor ongewenst zwangere vrouwen, zei in Metro dat arbortusklinieken vaak niet gespecialiseerd zijn in het opvangen van vrouwen die in paniek zijn of zo ernstig twijfelen dat ze geen beslissing kunnen nemen. Voor deze vrouwen is bijna niets geregeld.

Onderzoek
De Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum voor seksualiteit, zegt dat het, in opdracht van het ministerie van VWS, onderzoek is gestart naar de abortusklinieken en mogelijke verbeterpunten. Ook zal het onderzoek zich richten op mogelijk psycho-sociale problemen na een abortus.

Nieuw-Zeeland
In het Metro-artikel wordt een onderzoek uit Nieuw-Zeeland aangehaald. Daaruit zou blijken dat vrouwen die een abortus hebben gepleegd vaker last hebben van depressies, angsten en alcoholproblemen. Het zou gaan om een onderzoeksgroep van 1500 vrouwen, waarbij gekeken werd of zij tussen hun 15e en 25e jaar een abortus hadden gepleegd. Zeker vier op de tien vrouwen die dat hadden gedaan, bleken ernstige psychische problemen te hebben. Twee keer zoveel als vrouwen die geen abortus hadden gepleegd.


De vragen:

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving dat abortusklinieken vaak niet goed handelen bij twijfel?
2. Kent u het onderzoek uit Nieuw-Zeeland waarnaar verwezen wordt?
3. Wat is de kwaliteit van dit onderzoek?
4. Wilt u dit onderzoek betrekken bij het in het regeerakkoord aangekondigde onderzoek naar de psychosociale gevolgen van abortus-provocatus?
5. Heeft u voor wat betreft de Nederlandse situatie de indruk – de interviews met een aantal meisjes in de metro wijzen daarop – dat bedoeld of onbedoeld ongewenst zwangere vrouwen in contact met hulpverleners te snel tot een keuze worden gedrongen, die zij dan later betreuren? Zo ja, op welke wijze wil zij dat – in overleg met betrokken artsen en hulpverleners – voorkomen?
6. Hoe is de nazorg na een abortus geregeld?
7. Is er voldoende duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de nazorg? Zo nee, op welke wijze wilt u de gewenste duidelijkheid aan de orde stellen, zodat de nazorg ook een goede plek krijgt in de hulpverlening?
8. Kunt u de Kamer nader informeren over de stand van zaken van het onderzoek naar psycho-sociale problemen na een abortus?
9. Wanneer kunnen wij de resultaten van het onderzoek verwachten?

Zie ook het Metro-artikel

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Vragen over omgang arbortusklinieken met twijfelende vrouwen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden