Kuiper: Rijk moet morele grens stellen

Breezers_RT30-01-2008 13:02 30-01-2008 13:02

De overheid kan niet afzijdig blijven als er in de samenleving zaken scheef groeien. Dat is het geval in een 'verwarrende wereld' waarin veel jongeren moeite hebben om morele grenzen vast te stellen. Die verwarring komt tot uiting in, inmiddels bekende, termen als: breezerseks, coma-zuipen en happy slapping. Tegenover die verwarring past een overheid die durft te sturen. Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper tijdens een themadebat in de Eerste Kamer.

Bij het debat over de jeugdzorg was ook minister Rouvoet van Jeugd en Gezin aanwezig. Kuiper stelde dat de overheid een taak heeft bij het stellen en handhaven van normen in de publieke ruimte. Zo moet de overheid die verbanden in de samenleving versterken die 'een belangrijke sociale en morele functie hebben'. In het bijzonder geldt dat voor de positie van het gezin.

In zijn antwoord aan de Eerste Kamer beaamde minister Rouvoet dat. Wie te snel spreekt van een 'betuttelende overheid loopt het risico van berusten in bijvoorbeeld kindermishandeling'. "Achter de voordeur kijken is geen doel in zichzelf", aldus Rouvoet. "Als het nodig is zullen we niet schromen, in het belang van de kinderen."

Faciliteren
Rouvoet gaf aan dat hij de rol van de overheid vooral ziet als 'toeruster'. Ingrijpen in gezinssituaties is er op gericht ouders weer in staat te stellen hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken. "We faciliteren en nemen niet over", zei de bewindsman.

Arbeidspool
Kuiper hekelde het feit dat het kabinet gezinnen met name als 'arbeidspool' ziet. Hij riep het kabinet op voor een gezinsvriendelijk beleid te kiezen waarbij er 'voldoende tijd en middelen beschikbaar komt voor een goed opvoedingsklimaat'.
Minister Rouvoet zei zich in die typering van Kuiper niet te kunnen vinden. In het coalitieakkoord wordt de waarde van het gezin explicitiet omschreven. Gaat het met gezin goed, dan gaat het goed met de samenleving, zo parafraseerde minister Rouvoet een uitspraak van de wijsgeer Confucius.

(bron: Nederlands Dagblad, 30 januari 2008)

Download de complete tekst van Roel Kuiper (PDF)

Labels
Eerste Kamer
In de media
Roel Kuiper

« Terug

Reacties op 'Kuiper: Rijk moet morele grens stellen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden