Zorgen over onverwacht AOW-gat

CynthiaOrtega01-02-2008 19:45 01-02-2008 19:45

Kamerlid Cynthia Ortega vindt dat mensen meer informatie moeten krijgen over een mogelijk tekort in hun AOW-opbouw. Het zogenoemde AOW-gat kan ontstaan doordat iemand niet altijd in Nederland gewerkt heeft. Dat geldt voor immigranten maar ook voor zendelingen of ontwikkelingswerkers die voor enkele jaren in het buitenland verblijven. Ortega heeft de staatsecretaris middels een motie gevraagd om meer informatie te verschaffen over het tekort dat kan ontstaan in de AOW-opbouw.

Voor elke twee jaar dat iemand tussen zijn vijftiende en 65e in het buitenland woont, wordt hij met twee procent gekort op de AOW-uitkering. Veel mensen weten dit niet en krijgen een koude douche bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Slechts een half jaar voordat de AOW-leeftijd wordt bereikt, krijgen burgers inzicht in de hoogte van de AOW-uitkering en de opgebouwde rechten. Dan pas komt een mogelijk AOW-hiaat aan het licht. Dat is te laat, aldus Ortega.

Voorlichting
Voorlichting moet eraan bijdragen dat mensen zelf gaan nadenken over een mogelijk hiaat en zelf actie gaan ondernemen om dit te voorkomen, zodat op termijn de aanvulling overbodig wordt. In 2009 maakt het kabinet een start met de invoering van een jaarlijks verzekerdenbericht voor de werknemersverzekeringen. Omdat mensen op de hoogte dienen te zijn van hun AOW-rechten en de mogelijkheid tot inkoop van missende jaren, wanneer zij zich in Nederland vestigen, vraagt de ChristenUnie de regering om binnen twee maanden een plan te presenteren waarbij op het jaarlijkse verzekerdenbericht informatie verschaft wordt over de opgebouwde AOW-rechten, een mogelijk AOW-hiaat en de mogelijkheden tot inkoop en vrijwillige voortzetting. Voor mensen die geen mogelijkheden geen zien om hun AOW aan te vullen en daardoor onder het sociaal minimum terecht komen, moet een betere aanvulling komen. Nu wordt een onvolledige AOW nog aangevuld door de bijstand, maar daaraan zijn teveel eisen verbonden. ,,Wij vinden dit niet passen bij deze doelgroep, mensen moeten op een eenvoudige manier een aanvulling op hun AOW-gat kunnen krijgen zonder aan eisen te hoeven voldoen die niet op hen van toepassing zijn.” De staatssecretaris heeft toegezegd te onderzoeken of een aparte regeling mogelijk is.

Het baart Cynthia Ortega ook zorgen dat nog niet helder is welke afspraken in het verleden zijn gemaakt met de koninkrijksgenoten. Het gaat dan met name om de groep Surinamers die in 1975 hebben besloten om hun Nederlandse paspoort te behouden en zich blijvend in Nederland te vestigen. Dit onderwerp is wat de ChristenUnie betreft nog niet van tafel. ,,Ik zal mij ervoor inzetten om boven tafel te krijgen wat daadwerkelijk is afgesproken en wie hiervoor verantwoordelijk is”, aldus Ortega.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer
Werkgelegenheid

« Terug

Reacties op 'Zorgen over onverwacht AOW-gat'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden