Slob: Pleidooi voor duidelijke rolverdeling overheid en scholen is terecht

schoolplein_rubenTimman13-02-2008 10:30 13-02-2008 10:30

De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het onderwijs, de afgelopen jaren ernstig verwaarloosd, concludeerde de Commissie Parlementair Onderzoek onderwijsvernieuwingen vandaag. Tweede Kamer-fractievoorzitter Arie Slob vraagt zich af of die vergaande conclusie 'recht doet aan het verleden'. Toch is hij wel tevreden over het pleidooi van de commissie voor een duidelijke rolverdeling tussen overheid en scholen.

"Dat is een goed signaal: Tweede Kamer, ken je plaats, toon scholen en docenten vertrouwen in hun professionaliteit! Maar de overheid wordt ook krachtig en kritisch aangesproken op haar eigen verantwoordelijkheid, zelfs zo vergaand dat haar verweten wordt dat ze 'haar kerntaak verwaarloosd heeft'. Dat is nogal wat; de vraag is of hiermee het verleden recht wordt gedaan."

Tijd voor onderwijs
De Commissie Dijsselbloem analyseerde in haar rapport ‘Tijd voor onderwijs’ drie ingrijpende onderwijsvernieuwingen die in de jaren negentig werden doorgevoerd: de basisvorming, de tweede
fase en het vmbo. De commissie Dijsselbloem: "Op dit moment is er grote onrust binnen het onderwijs en toenemende maatschappelijke zorg over de onderwijsresultaten. De commissie stelt vast dat verantwoordelijkheden van overheid en scholen door elkaar zijn gaan lopen. De overheid heeft zich, soms tot in het klaslokaal, bemoeid met de didactiek en tegelijkertijd de invulling van de onderwijsdoelen in hoge mate aan anderen overgelaten en nagelaten voldoende toezicht te houden op onderwijsresultaten."

Debat
Arie Slob: "Over die rolverdeling tussen overheid en scholen is het laatste woord nog niet gesproken. Bij alle goede voornemens om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en te bewaken, moet de overheid niet zwichten voor de verleiding om zich vergaand met de inhoud en met de pedagogisch-didactische methode te bemoeien. De commissie wil bijvoorbeeld toetsing in het basisonderwijs verplichten – dat is een keuze die grote pedagogisch-didactische impact heeft. En ze wil het proces van canonisering verbreden – dat dreigt een forse ingreep in de inhoud te worden. Als je de professionaliteit van docenten vertrouwt, ga je ze niet dicteren wat ze van week tot week moeten behandelen. Het rapport biedt enorm veel stof voor een gedegen debat en daar zien we naar uit. Nu maar hopen dat de politiek de verleiding kan weerstaan om het veld wéér met allerlei vernieuwingen op stang te jagen, want ook ‘rust voor het onderwijs’ is een waardevolle aanbeveling.’’(foto: Ruben Timman - NoWords)

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Slob: Pleidooi voor duidelijke rolverdeling overheid en scholen is terecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden