Pleidooi voor duurzame soja

Soja_BASF__The_Chemical_Company_web14-02-2008 09:25 14-02-2008 09:25

Grootschalige productie van soja brengt negatieve gevolgen met zich mee. Op productie van 'duurzame soja' is volgens de ChristenUnie nog te weinig ingezet en daarom pleit de partij voor duidelijke criteria en prikkels om duurzame soja te produceren. De moties die Kamerlid Esmé Wiegman hiertoe indiende, werden door een meerderheid van de Tweede Kamer ondersteund.

Grootschalige productie van soja kan grote negatieve gevolgen met zich mee brengen voor de producerende landen. Denk aan ontbossing, verlies aan biodiversiteit, monoculturen en slechte arbeidsomstandigheden. De ChristenUnie wil een positieve draai maken voor betrokken ontwikkelingslanden, zodat zij op een verantwoorde manier gaan profiteren van de sojateelt in hun land. Middels een motie vraagt de ChristenUnie om een inventarisatie naar de kansen en risico’s van sojaproductie voor ontwikkelingslanden.

Gecertificeerd
Veel van de soja die we nu importeren is ‘onverantwoorde’ soja. Dat zou wat de ChristenUnie betreft anders moeten, zeker gezien het feit dat er gecertificeerde soja beschikbaar is. Zo vraagt de partij het kabinet om een concrete maatregel uit te werken waarmee de vraag naar gecertificeerde soja, volgens de Baselcriteria (deze wordt momenteel voldoende toereikend voor Nederland geproduceerd in Brazilië) op korte termijn gestimuleerd kan worden zodat dit een positieve prikkel geeft voor uitbreiding van de productie van gecertificeerde soja in Zuid-Amerika. Er wordt gewerkt aan de breed gedragen RTRS criteria, maar deze laten nog een aantal jaren op zich wachten. Esmé Wiegman: "Voordat deze certificering en controle ervan goed op orde is en alle belangrijke spelers zich eraan houden zijn we nog weer een hele tijd verder. Maak daarom gebruik van Baselcriteria, wat al wel leidt tot gecertificeerde soja."

Daarnaast zijn er binnen Europa alternatieven voor soja om als grondstof voor veevoer te dienen, zoals lupine, voedererwten en veldbonen, maar de ontwikkeling hiervan is de afgelopen jaren onvoldoende doorgezet. Ook zou een extra voorwaarde moeten worden toegevoegd aan de zogenaamde subsidieregeling 'Maatlat Duurzame Veehouderij/MIA/Vamil'. De ChristenUnie wil dat het kabinet het gebruik van duurzaam veevoer, gebaseerd op Europese eiwitten of duurzame soja, meeneemt in de criteria voor het verkrijgen van subsidie onder de subsidieregeling 'Maatlat Duurzame Veehouderij/MIA/Vamil'.

Kamerlid Esmé Wiegman wijst erop dat niet China, maar nog steeds de EU de grootste importeur van soja is. Binnen de EU is Nederland dit. “Nederland moet eerst zélf stappen zetten voordat het met recht op de verantwoordelijkheid van andere landen kan wijzen”, aldus Wiegman.

(foto: BASF - The Chemical Company, 2007)
Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Pleidooi voor duurzame soja'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden