'Wij denken juist constructief mee over dierenwelzijn'

ChristenUnie Zuid-Holland verkiezingsprogramma onderdeel landbouw14-02-2008 17:10 14-02-2008 17:10

De aantijging dat de ChristenUnie het ‘diervriendelijk masker’ laat vallen en ‘kiezersbedrog’ zou hebben gepleegd is uit de lucht gegrepen. ChristenUnie Tweede Kamerlid Ernst Cramer stelt dat de ChristenUnie juist in de lijn van het verkiezingsprogramma ‘constructief’ meedenkt over dierenwelzijn en het belang van de sector. Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marianne Thieme stelde dinsdag, na de stemming over zeventig moties bij de Nota dierenwelzijn, dat zij het bedrog had aangetoond.

Thieme beweerde na de stemming over de moties - waarvan zij er 41 indiende en er drie zijn aangenomen - dat zij sommige daarvan letterlijk ontleende aan de verkiezingsprogramma’s van andere partijen. De dierenpartij zegt dat de ChristenUnie en de PvdA zich, door het onthouden van hun steun, niet houden aan hun verkiezingsbeloftes.

Ruimen
Op zijn weblog weerspreek Cramer de kritiek van Thieme. “Wij zijn nog steeds tegen het ruimen van dieren bij ziekte-uitbraken.” De PvdD heeft moties radicaler opgesteld dan de ChristenUnie wil ondersteunen. Zo pleitte een PvdD-motie tegen het inenten en ruimen van veebedrijven in alle omstandigheden. In zijn reactie verwijst Cramer naar het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, waar staat dat het doden van dieren bij een mond-en klauwzeeruitbraak beperkt blijft tot het besmette bedrijf. Voor direct omliggende bedrijven zou ruimen alleen mogen wanneer het echt niet anders kan. De motie van de PvdD strookt dus niet met het standpunt van de ChristenUnie.

De aantijging dat de ChristenUnie moties gebaseerd op het eigen verkiezingsprogramma niet heeft ondersteund, weerlegt Cramer. “Geheel in lijn met ons verkiezingsprogramma hebben wij de motie van de PvdD gesteund als het gaat om een plan van aanpak om transporten van dieren over lange afstanden te beperken.”

Winst
De ChristenUnie gaat zelfs nog verder dan alleen het welzijn van de kip, stelt Cramer. Samen met de PvdA hebben we een motie ingediend die de doorontwikkeling van alternatieve huisvesting voor biologische houderijen of scharrelhouderijen juist stimuleert. Het CDA ondersteunde deze motie. “Dat geeft aan dat meerdere partijen de belangrijke afwegingen voor dierenwelzijn niet alleen vanuit economisch perspectief maar ook bekijken vanuit ecologisch perspectief. En dat is pure winst van dit debat.”


Labels
Dierenwelzijn
Ernst Cramer
Landbouw
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Wij denken juist constructief mee over dierenwelzijn''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden