‘Zenders moeten verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen sexy videoclips’

tv15-02-2008 15:13 15-02-2008 15:13

Schaars geklede meisjes, stoere gangstaboys en veel ‘blingbling’. Sexy videoclips beïnvloeden wel degelijk de manier waarop jongeren over liefdeloze seksualiteit denken. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. De ChristenUnie hoopt dat de strijd tegen deze videoclips, waarin vaak een scheve verhouding tussen man en vrouw wordt vertoond, hierdoor weer een nieuwe impuls krijgt. Media-woordvoerder Arie Slob: “Het wordt echt tijd dat zenders en omroepen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen”.

De partij is al enkele jaren bezig met het aan banden leggen van de schadelijke videoclips, omdat ze de seksuele moraal van jongeren beïnvloeden. Zo zouden de groepsverkrachtingen in Rotterdam volgens de advocaten van de daders mede gevolg zijn van de sexy muziekclips. Ook zorgen deze clips ervoor dat meisjes denken dat een sexy uiterlijk allesbepalend is voor een jongen. Hierdoor wordt het risico op een minderwaardigheidsgevoel en eetstoornis vergroot.
De ChristenUnie organiseerde twee jaar geleden een mediaconferentie, waarin gesproken werd over het gevaar van de zogenoemde ‘gangstaclips’ en de verantwoordelijkheid van de media hierin. De ChristenUnie is groot voorstander van media-educatie, wat ertoe moet leiden dat jongeren op school leren hoe ze om moeten gaan met de media. Met name seksueel getinte clips en tv-programma’s, en gewelddadige programma’s verdienen de aandacht omdat jongeren hier nu eenmaal gevoelig voor zijn in hun puberteit. Kamerlid Arie Slob pleitte er toen voor dat er meer geld beschikbaar komt vanuit de overheid om media-educatie te financieren.

Inmiddels heeft het kabinet in het coalitieakkoord opgenomen dat media-aanbieders en andere belangstellenden zullen worden gestimuleerd een gedragscode voor een veilig media-aanbod te hanteren. Ook komt er een media-educatie en expertisecentrum om kinderen en jongeren, hun ouders en scholen te ondersteunen in het leren omgaan met de veelheid van media-uitingen.

Maar voor de ChristenUnie is dit nog niet genoeg. Ze doet een moreel appel op de media om hun maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen. “Zenders en omroepen kunnen maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen daar waar het programma’s betreft, die een schadelijke invloed hebben op jongeren. Die schadelijke invloed is inmiddels wel voldoende aangetoond, lijkt me”, aldus Arie Slob.
Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Zenders moeten verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen sexy videoclips’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden