ChristenUniestempel duidelijk op kabinetsbeleid: 'Laat de feiten spreken'

kamerleden op bank_rubentimman20-02-2008 12:48 20-02-2008 12:48

Het eerste jaar van kabinet Balkenende IV zit er al weer op. Voor de ChristenUnie een extra bijzonder jaar omdat de partij voor het eerst in de regering zit. Natuurlijk is het interessant om te kijken hoe de ChristenUnie het doet tussen de coalitiepartners. Partijleider en minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet zat om deze reden dinsdagdagavond (19/2) bij Andries Knevel in Het Elfde Uur aan tafel. Naast de misverstanden in de media over de vermeende ‘kinderwens’ van de minister, kwam Rouvoets visie op zijn eerste regeringsjaar uitgebreid aan bod. "Laat de feiten spreken. We hebben het coalitieakkoord. Daar herkennen we ons zeer in."

Wat heeft de ChristenUnie dan bereikt volgens Rouvoet? Knevel wil één onderwerp horen van de gezinsminister: "Dat lijstje is wat langer dan één onderwerp. Op mijn eigen terrein zou ik zeggen de brede ondersteuning van gezinnen door het kindgebonden budget. Ik heb daar jarenlang in de Kamer voor gepleit dat er naast de kinderbijslag ook een kindgebonden budget komt. Dat is er sinds 1 januari, dus nog binnen het eerste jaar ingevoerd. En vanaf 1 januari 2009 wordt het per kind uitgevoerd. Dat scheelt een paar honderd euro voor een gezin met drie kinderen bijvoorbeeld."

Winst
Maar wordt de ChristenUnie dan niet gemangeld door de grote coalitiegenoten? Ziet de partij dan wel iets van haar verkiezingsprogramma doorvertaald in het coalitieakkoord? EO-presentator Knevel grijpt even terug naar het moment waarop PvdA-staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) zei dat er ondanks de ChristenUnie-deelname aan het regering niets aan de abortuspraktijk zal veranderen in Nederland. Hoe ziet Rouvoet dat? "Wij hebben heel erg goede afspraken gemaakt. Vijfentwintig jaar lang hebben we niet mogen praten over de wet afbreking zwangerschap of over de noodsituatie. De ChristenUnie doet voor het eerst mee in de regering en wat staat er in het coalitieakkoord? We gaan eindelijk eens kijken wat de motieven zijn achter die noodsituatie. Dat is winst. Als we de paragraaf uit het coalitieakkoord leggen naast het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie en aan de andere kant legt u het programma van de PvdA ernaast. Trek dan uw conclusies. Ik ben er vrij zeker van dat de beleidsbrief over de medische ethiek die naar de Kamer is gegaan zonder de ChristenUnie in de regering, er niet zo uitgezien had. We hebben goede afspraken gemaakt over wat we gaan doen dit jaar en de resultaten tellen. Dat staat in het coalitieakkoord en dat gaan we dit jaar uitvoeren. En ik vind het niet erg dat de PvdA op zijn eigen feestje zegt dat het nog wel losloopt. Wij waren bijvoorbeeld tegen het opheffen van het verbod op embryo kweken, PvdA was daar voor, en in het akkoord staat dat we het niet gaan doen."

Feiten
"Laat de feiten spreken. We hebben het coalitieakkoord. Daar herkennen we ons zeer in. Daar gaan we voor. Dat gaan we vier jaar lang uitvoeren. Daar zaten ook dingen in die wij niet bedacht hadden, maar die we wel gaan uitvoeren. That's all in the game. In de tweede plaats, kijk naar de algemene politieke beschouwingen. Ook daarvan moet ik zeggen dat als je kijkt naar de uitkomsten, dat het vooral in lijn is met het ChristenUnie-programma rondom kinderbijslag, extra jeugdzorg, extra geld voor defensie. Er was een aantal onderwerpen in het eerste jaar waar we geen afspraken over gemaakt hadden. Moest er wel of geen referendum komen over het nieuw Europees verdrag? Wat doen we met de missie in Uruzgan? Hoe gaan we verder met het ontslagrecht? In alle drie gevallen is de uitkomst behoorlijk in lijn met het ChristenUnie-programma. Wij waren bijvoorbeeld tegen de versoepeling van het ontslagrecht en er ís geen versoepeling van het ontslagrecht gekomen dit jaar. Dat is toch winst. U kunt zeggen dat wij in het midden zaten, maar dat is conform ons verkiezingsprogramma."

'Kinderwens'
Knevel kon niet om de berichten van een 'kinderwens' van Rouvoet heen. "Die kinderwens van mij is wel heel persoonlijk gebracht. Het bekt wel, maar het deugt niet", reageert de Rouvoet. De minister vindt niet dat er nu geboortepolitiek moet worden gevoerd om economische redenen. "Ouders gaan over de kinderwens. Kinderen mogen geboren worden uit liefde en niet uit economische motieven." Maar wel zegt hij dat hij als minister ook naar de lange termijn moet kijken en moet beoordelen of het Nederlandse beleid wel 'gezinsvriendelijk genoeg' is. Rouvoet wil daarom een discussie in gang zetten of de voorzieningen - zoals verlofregelingen en flexibele werktijden - voor potentiële ouders wel voldoende zijn in Nederland, zodat ze ook in staat zijn om een keuze te maken voor het krijgen van kinderen.


(foto: Ruben Timman)

Labels
ChristenUnie in regering
In de media

« Terug

Reacties op 'ChristenUniestempel duidelijk op kabinetsbeleid: 'Laat de feiten spreken''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden