‘Stop met Verwijsindex Antillianen’

21-02-2008 12:22 21-02-2008 12:22

In het Derde rapport over Nederland geeft de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) de Antilliaanse gemeenschap gelijk in haar kritiek op de Verwijsindex Antillianen (VIA). De ChristenUnie is altijd tegenstander geweest van de VIA.

Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: “De VIA moet van tafel omdat deze Caribische Nederlanders als etnische groep categoriseert. Het kabinet kan beter de zogenaamde Verwijsindex Risicojongeren (VIR), die jongeren ongeacht hun achtergrond benaderd, zo spoedig mogelijk realiseren”. De ChristenUnie heeft over de kwestie Kamervragen gesteld.
De ChristenUnie is blij met de nieuwe aanpak van Antilliaanse risicogroepen, zoals beschreven in de begin februari verschenen Antillianenbrief. Deze aanpak houdt rekening met de 'eigenheden van de jongeren'. De VIA gaat echter een stap verder. Deze index is bedoeld om de Antilliaanse risicojongeren beter in beeld te krijgen omdat zij zich vaak niet inschrijven in Nederland en vaak van verblijfplaats wisselen.

Cynthia Ortega: “Het is weliswaar een tijdelijke maatregel in afwachting van de VIR maar de VIA ligt bij de Antilliaanse gemeenschap erg gevoelig. De ECRI geeft hen nu gelijk. De VIA discrimineert op grond van ras en etnische afkomst”. De ECRI stelt: “Welk probleem de VIA echter ook beoogt aan te pakken, naar de mening van ECRI kan niettemin een registratiesysteem op basis van ras en etnische achtergrond, gelimiteerd tot één specifieke groep en op duidelijke wijze gekoppeld aan de strafketen, moeilijk worden gezien als in overeenstemming met het verbod op rassendiscriminatie.”

De ChristenUnie vindt het zorgelijk dat er volgens de ECRI in hoge mate sprake lijkt te zijn van racial profiling, waarbij politiemedewerkers zonder kennelijke reden Antillianen staande houden en fouilleren. Ook zou er sprake zijn van discriminatie bij drugscontroles op Schiphol. Cynthia Ortega: “Ik wil weten welke maatregelen de minister hiertegen gaat nemen”.

De vragen die Cynthia Ortega-Martijn stelde naar aanleiding van een bericht in de NRC over de VIA

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie en de minister van Justitie over de Verwijsindex Antillianen.
1.
Kent u het bericht “Antillianen blijven bevreesd voor discriminatie”?
2.
Bent u bereid op basis van het rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) definitief af te zien van de VIA? Zo nee, waarom niet?
3.
Waarom wordt er nog een hoger beroep inzake de VIA gevoerd nu het CBP haar initiële besluit over de VIA heeft herroepen?
4.
Welke maatregelen zijn of worden genomen om racial profiling door de politie en discriminatoire drugscontroles op Schiphol tegen te gaan?
5.
Zijn er mogelijkheden om zonder de VIA de GBA-registratiegraad van Antilliaanse risicojongeren te verbeteren?
Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer
Vragen

« Terug

Reacties op '‘Stop met Verwijsindex Antillianen’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden