"Aanvalsplan toonbeeld regie Huizinga"

Ernst Cramer_Ruben Timman_top.jpg29-02-2008 15:55 29-02-2008 15:55

De ChristenUnie heeft veel vertrouwen in het aanvalsplan dat staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa vandaag heeft gepresenteerd. Kamerlid Ernst Cramer: "Het aanvalsplan is een stevig document waaruit blijkt dat de staatssecretaris de regie in handen heeft. En door het stellen van duidelijke mijlpalen komt het plan tegemoet aan het verzoek van de Tweede Kamer."

Het aanvalsplan, dat volgens de staatssecretaris een offensief is tegen het beschadigde imago van de OV-chipkaart, is een antwoord op bestaande twijfels over de beveiliging van de kaart. In december 2007 bleek uit onderzoek van hackers dat het standaard beveiligingsmechanisme van chips (in het algemeen) kan worden achterhaald. In navolging hiervan deed TNO onderzoek naar de lange termijn gevolgen voor de beveiliging van de OV-chipkaart. Op basis van dit onderzoek blijkt dat de veiligheid van de OV-chipkaart gewaarborgd is, maar dat enkele aanvullende maatregelen nodig zijn ter bestrijding van misbruik van de kaart. Een ander belangrijk signaal is dat de komende twee jaren wordt gewerkt aan een nieuwe generatie van de OV-chipkaart, in nauwe betrokkenheid met consumenten en wetenschappers.

De ChristenUnie is blij met de realistische toonzetting van het aanvalsplan. Cramer: "De garantie voor 100% veiligheid bereik je bij geen enkel beveiligingssysteem. Fraude mag niet rendabel zijn voor de plegers ervan en veiligheidsmaatregelen dienen in een juiste verhouding te staan tot het klantgemak."

De fractie is niet alleen positief over het aanvalsplan zelf, maar ook over de totstandkoming ervan. Onder leiding van de staatssecretaris is met de decentrale bestuurders en vervoerbedrijven hard gewerkt aan dit resultaat, en is het gelukt om de betrokkenen -naar eigen zeggen- over hun eigen schaduw heen te laten stappen.
"Voor de ChristenUnie is het maatgevend dat de reiziger centraal staat. Dat daar sprake van is in het aanvalsplan, blijkt uit de afspraken die zijn gemaakt over waarborging van de privacy van de reiziger en doordat geen generieke prijsverhogingen worden doorgevoerd in het Openbaar Vervoer," aldus Cramer.

 

 

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '"Aanvalsplan toonbeeld regie Huizinga"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > februari

Geen berichten gevonden