“Werkdruk nekt kwaliteit lokale democratie”

Harderwijk - 2006 - Frans de Lange - 504-03-2008 14:02 04-03-2008 14:02

Uit een onlangs gehouden onderzoek van de BestuurdersVereniging van de ChristenUnie onder haar raadsleden blijkt dat de raadsleden toegewijd en gemotiveerd zijn. Desondanks geeft een aanzienlijk deel aan te willen stoppen na deze raadsperiode. Raadsleden ervaren veel werkdruk. "ChristenUnie raadsleden zijn zeer gemotiveerd voor de lokale democratie. Zij doen hun werk met grote toewijding", zegt Frans de Lange, voorzitter van de BestuurdersVereniging en burgemeester van Elburg.

 

"Door de werkdruk stoppen waarschijnlijk veel raadsleden en gaat veel ervaring en kwaliteit in de lokale democratie verloren", zegt De Lange. Ook zijn raadsleden onvoldoende toegerust om op te kunnen tegen het college, dat een hele ambtelijke organisatie tot zijn beschikking heeft. "Dit is niet goed voor de betrouwbaarheid van de lokale overheid en het functioneren van de lokale democratie", merkt De Lange op. Veel raadsleden ervaren een spagaat tussen hun kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol. "De dualisering is in 2002 ingevoerd met het idee dat de raad een sterke tegenspeler wordt van het college, maar het heeft soms eerder tot zwakkere dan sterkere raden geleid", zegt De Lange.

De BestuurdersVereniging van de ChristenUnie pleit daarom voor verdere professionalisering en betere toerusting van raadsfracties. De Lange: "Als raadsleden onvoldoende in staat zijn om hun taak als volksvertegenwoordiger goed in te vullen, loopt de lokale democratie groot gevaar. Om de werkdruk niet nog meer te vergroten, moet in ieder geval het plan om de raden te verkleinen niet doorgaan. Er worden steeds meer taken van rijk naar gemeenten overgeheveld. Hierdoor is het raadswerk de laatste jaren alleen maar zwaarder geworden. Daar bovenop heeft het dualisme zelf voor raadsleden dus ook meer werk met zich mee gebracht. Er wordt bijvoorbeeld meer vergaderd."

Volgens veel raadsleden kan fractieondersteuning de werkdruk verlagen. Uit het onderzoek blijkt echter dat 29% geen gebruik maakt van fractieondersteuning. De Lange pleit voor onderzoek naar oorzaak en haalbare oplossingen. Daarnaast blijkt dat het fractievoorzitterschap een heel aantal extra taken met zich meebrengt. De druk voor deze groep bestuurders is nog groter geworden. De BestuurdersVereniging pleit er daarom voor om hen hierin bijvoorbeeld financieel tegemoet te komen. Net als fractievoorzitters in de Tweede Kamer, zouden ook lokale fractievoorzitters een hogere vergoeding moeten krijgen voor hun werkzaamheden dan gewone raadsleden.

De Lange: "De ChristenUnie heeft raadsleden die met grote toewijding de lokale samenleving dienen. En dat geldt ook voor raadsleden van andere partijen. Ik verwacht dat de staatsecretaris morgen maatregelen aankondigt om de lokale democratie te versterken."

Woensdag evalueert de Tweede Kamer de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur.

Labels
In het land

« Terug

Reacties op '“Werkdruk nekt kwaliteit lokale democratie”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden