Initiatief hulp-website voor en door jongeren succesvol

www_shit_nl05-03-2008 09:00 05-03-2008 09:00

Sinds november 2007 is de jongerenwebsite Share in Trust (www.shit.nl) in de lucht: een site voor jongeren met vragen en problemen, die bemenst wordt door jongeren. Jongeren spreken immers de (internet)taal van jongeren, en snappen daardoor de problemen sneller. En snelheid is belangrijk bij het chatten. De bemanning door jongeren maakt de site uniek: er is geen andere hulpsite in Nederland die werkt vanuit dit concept. De ChristenUnie-fractie in de provincie Utrecht steunt het project.

De site is direct het product van jongeren: Bart Bootsma en Joëlle Smout kwamen met het plan (wat toen nog altijdveilig.nl heette) tijdens het Provinciaal Jeugddebat. Utrechts Statenfractielid Kees van Kranenburg (ChristenUnie) en Steef Klarenbeek (VVD) namen het plan in overleg met de jongeren over, en loodsten het door de besluitvorming. Bart en Joëlle zijn nog steeds betrokken bij hun initiatief.

 

Luisterend oor, goede raad - maar ook verwijzen

www.shit.nl is een nieuwe site waar jongeren van 15 t/m 18 jaar, hun problemen bij andere jongeren kwijt kunnen. De jongeren van SHare In Trust (shit) zijn hiervoor getraind.
Jongeren kunnen praten over hun problemen met hun uiterlijk, de scheiding van hun ouders, of als ze het niet meer zien zitten. Samen met deze jongeren heeft de Kindertelefoon Utrecht dit initiatief verder heeft uitgewerkt. 

www.shit.nl

De aanleiding voor de site is dat veel jongeren hun problemen via het internet bespreken met anderen, en dan liever met leeftijdgenoten dan met volwassen professionals. Jongeren snappen de problemen én de taal van jongeren immers. Ze zoeken een luisterend oor, ze zoeken oplossingen voor hun problemen en soms slaken ze ook een noodkreet . Het probleem met het internet is echter dat je nooit écht weet wie er aan de andere kant van de lijn zit. En er zijn nogal wat engerds actief, ook op het net. En mensen met goede bedoelingen, maar die de echt grote problemen niet aankunnen. Ook is je anonimiteit op het net ook bepaald niet gegarandeerd. Hieruit ontstond het idee van Bart & Joëlle van SHare InTrust: een site bemenst door getrainde jongeren, die anoniem en veilig , in de taal van de jongeren andere jongeren een luisterend oor, ondersteuning en advies bieden.

Nu de pilot-site een paar maanden draait is Kees van Kranenburg op 14 februari op werkbezoek gegaan bij de jonge vrijwilligers van de site in Utrecht, terwijl de chatsessies liepen. Deze avond was er bemensing door 2 vrijwillige jongeren, en een begeleider vanuit Bureau Jeugdzorg Utrecht. De vrijwilligers vertellen dat er allerlei soorten vragen worden gesteld en problemen worden aangekaart, vaak over heftige sociaal emotionele onderwerpen, zoals anorexia, automutilatie, geweld (pesten, machtmisbruik, seksueel misbruik etc), problemen met school en ouders maar ook veel relatievragen. Het zijn vooral jongeren zo van tussen de 15 en 18 jaar die de site bezoeken, en voornamelijk meiden. De bezoekers wordt gevraagd wat ze van de site en de chats vinden, en verreweg de meesten vertellen dat ze tevreden zijn met het luisterend "oor", maar ook met de raad die wordt gegeven. Kennelijk voorziet het in een behoefte. De jongeren weten de site behoorlijk te vinden, ook al is er nauwelijks reclame voor gemaakt.

 

Anonimiteit belangrijk
De jongeren die de site bezoeken doen dat vaak anoniem. Dat wordt ook bevorderd. Bezoekers wordt opgeroepen nicknames te gebruiken, en op het forum of tijdens de chat mogen ook geen (msn- of e-mail) adressen worden achtergelaten. De anonimiteit is belangrijk omdat ze anders wellicht niet alles zouden durven bespreken wat ze wel willen. Het werkt drempelverlagend. Die anonimiteit vraagt wél veel alertheid van de jonge vrijwilligers van SHare In Trust. Je kunt b.v. een jongere die met je heeft gechat niet de volgende dag nog even bellen met een advies - je weet namelijk niet wie het is. De vrijwilligers van SHare In Trust zijn erop getraind om gelijk in de chat (als het nodig is) een verwijs-advies te geven naar een professionele hulpverlenende instantie.Naast de chatfunctie kent de site ook een Forum en een e-mail functie. Ook hier wordt streng gewaakt over de anonimiteit van de bezoekers.

 

 

Kwaliteit is belangrijk
Doorpratend met de begeleider vanuit Bureau jeugdzorg valt op hoeveel zorg er wordt besteed aan kwaliteitsbevordering. De jongeren die de chatsessies doen krijgen trainingen, supervisies en thema-bijeenkomsten, waardoor ze leren snel de kern van het probleem van de chatters naar boven kunnen krijgen, en leren of ze moeten verwijzen, of dat ze het zelf wel af kunnen. Er is ook sprake van "gesprekstechniek" op het web! Veel is geleerd van de chat-ervaring van de Kindertelefoon.nl, waarmee wordt samengewerkt. Maar daar zitten volwassenen achter het toetsenbord, en bij SHIT zijn dat jongeren. Bij plotseling voorkomende ernstige vragen is een begeleider in de buurt, om de jongeren te helpen de juiste antwoorden te geven.

 

 

Van pilot naar structureel maken
De begeleider meldt dat het nog steeds een pilot is, maar dat in juni 2008 een effectiviteitsrapport zal worden opgesteld. Heeft de chatter er wat aan gehad? Heeft íe er daadwerkelijk wat mee gedaan? Op grond van de eerste maanden praktijk-ervaring is de begeleider positief gestemd, hoewel het nu nog te vroeg is om duidelijke conclusies te trekken. Ze heeft zeker de indruk dat het in een behoefte voorziet. De opzet van de site: chatten, maar ook e-mail en forum, jongerentaal, een directe link naar de ‘echte' hulpverlening lijkt te kloppen.

De site wordt geheel betaald door de Provincie Utrecht. Door anonimiteit van de chatters is niet na te gaan waar de chatters vandaan komen - en iedereen wordt gelijkelijk geholpen. Er zijn ongetwijfeld ook jongeren uit andere provincies die gebruik maken van de site. Als het evaluatierapport gunstig uitpakt, zou wat betreft de ChristenUnie Utrecht nagedacht moeten worden over de mogelijkheid deze site naar een landelijk niveau te tillen, zodat iedere provincie haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Kees van Kranenburg
Lid Provinciale Staten Utrecht
ChristenUnie

 

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Initiatief hulp-website voor en door jongeren succesvol'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden