"Huwelijkscursus inspirerend idee”

legogezin_web12-03-2008 09:29 12-03-2008 09:29

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin staat positief tegenover cursussen aan niet-gehuwde koppels die een kind krijgen, maar niet van plan zijn samen hun kind op te voeden. Tijdens de cursus krijgen vader en moeder uitleg over de voordelen van het huwelijk voor de toekomst van hun kind. Daarnaast krijgt het stel een aanbod om een huwelijkstraining te doorlopen, inclusief aanwijzingen hoe ze moeten omgaan met geld.

Dat zei de bewindsman maandag in Leiden waar de Werkgroep Theologische Ethiek een symposium belegde met als thema ”Nota bene: Het gezin”. Tijdens de bijeenkomst gingen sprekers vooral in op de politiek-filosofische voorvragen over het gezinsbeleid. Rouvoet stelde dat de overheid best kritisch mag zijn over de individuele keuzes die mensen maken in het belang van hun kinderen. Zo hebben kinderen die leven in eenoudergezinnen, een relatief groot risico om op te groeien in armoede. Daarom moet de overheid zich volgens de bewindsman „niet schouderophalend neerleggen" bij het feit dat een biologische vader geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor moeder en kind.

Inspirerend
Tijdens een werkbezoek aan de Verenigde Staten, enkele maanden geleden, kwam Rouvoet in aanraking met deze zogeheten "Healthy marriage initiative" (Gezond huwelijk initiatief). „Ik vond dat inspirerend. Misschien niet om het initiatief een op een naar Nederland te vertalen, maar wel om te illustreren dat de overheid best kritisch mag zijn op individuele keuzes van mensen in het belang van het kind."

De bewindsman maakte een vergelijking met echtscheidingen. Volgens hem is het „niet vreemd om in deze tijd te beginnen over relatiecursussen, erop gericht om partners ertoe te brengen bij elkaar te blijven." Een halfjaar geleden stelde Rouvoet voor dat de centra voor jeugd en gezin, die hij in elke gemeente wil realiseren, echtparen wijst op het bestaan van deze cursussen door particuliere organisaties en kerken.

Echtscheiding
In de gezinsnota die de bewindsman komende herfst uitbrengt, zal hij in ieder geval aandacht besteden aan de negatieve effecten die echtscheiding heeft op kinderen. Rouvoet sprak gisteren over „grote psychologische schade die dat veelal voor kinderen met zich meebrengt."

Verder zal de minister in de gezinsnota benadrukken dat ouders -het liefst beiden- „zelf voor een deel de zorg voor kinderen op zich kunnen nemen. Dat sluit gelukkig ook aan bij de Nederlandse voorkeuren." Rouvoet keerde zich tegen Scandinavische praktijken, waar de zorg voor kinderen bijna is „gedefamiliseerd." Nederland kent een cultuur waar gezinnen en families voor elkaar zorgen. „Ik vind het van belang dat het beleid deze voorkeur ondersteunt en de keuzevrijheid van ouders faciliteert", zo zei de minister.

Rouvoet herhaalde zijn eerdere stellingname dat het uitgangspunt van soevereiniteit in eigen kring, waarbij elk verband in de samenleving zijn eigen vrijheden en verantwoordelijkheden draagt, niet strijdig is met overheidsingrijpen in probleemgezinnen. Als een kring „in nood" is, heeft de overheid de taak om „tijdelijk" in te grijpen, zo betoogde Rouvoet.

(Bron: Reformatorisch Dagblad / 11 maart 2008)

(foto: Erik van Dijk)

Labels
In de media
Partij

« Terug

Reacties op '"Huwelijkscursus inspirerend idee”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden