Eerste congres Werkgroep 50+ succes

20080307_wg50plus_congres12-03-2008 12:52 12-03-2008 12:52

Werkgroep 50+voorzitter Jan Rietkerk mocht op het eerste congres (7 maart 2008) van de werkgroep ruim zestig bezoekers verwelkomen in het zalencentrum "de Schakel" te Nijkerk. Onder de aanwezigen waren ook de voorzitter van de ChristenUnie, Peter Blokhuis en Tweede Kamerlid Esmé Wiegman. Wiegman sprak over ouderen in de samenleving. Zij stelde dat de complexiteit van het ouderenvraagstuk om een genuanceerde aanpak vraagt.

In zijn openingswoord memoreerde Rietkerk dat de Werkgroep 50+ twee jaar geleden op verzoek van het hoofdbestuur werd opgericht, met onder meer de belangrijke taak om goed te luisteren naar de inbreng van onze (ChristenUnie) politici. Te signaleren hoe zij de uitvoering van het ouderenbeleid op lokaal, provinciaal en landelijk niveau ervaren en verder door betrokken te zijn bij, en mee te spreken over het ouderenbeleid van de ChristenUnie, onder meer door het geven van gevraagde, maar ook óngevraagde adviezen.

Complex
Gastspreker was het Tweede Kamerlid Esmé Wiegman. Zij gaf aan, dat we met het ouderenvraagstuk genuanceerd dienen om te gaan. Diverse facetten hebben een belangrijke invloed, zoals de positie van de ouderen op de arbeidsmarkt, variatie in woonvormen, de bureaucratie en de arbeidsmobiliteit in verband met de AOW. Ook de problematiek rond de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO), met het gevaar van verschraling van de zorg, vraagt van ons allen zorgvuldige aandacht.

Onder de charmante en doortastende leiding van Simone Kennedy kregen de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid om op een aantal stellingen te reageren en in een vraag- en antwoordronde met een forum, bestaande uit landelijke, provinciale en plaatselijke politici van gedachten te wisselen. In de discussie werd duidelijk dat de problematiek rond de uitvoering van de WMO bij de plaatselijke politiek én bij de mensen, zowel zorgverleners als zorgontvangers, erg veel vragen opriepen. In sommige gemeenten gaat het goed, maar zo bleek, in vele andere gemeenten treedt helaas een verschraling van de zorg op.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Opgemerkt werd, dat bij dit laatste ook voor plaatselijke kerkelijke en religieuze instellingen een (hernieuwde) taak ligt om hier (weer) aandacht aan te gaan geven. Esmé Wiegman merkte op dat er over de WMO regelmatig overleg is met de staatssecretaris. Verder vond zij het ook belangrijk dat haar als Kamerlid, vanuit de achterban, signalen doorgegeven worden. Daarmee kan zij dan nog beter bij het kabinet op de problematiek inspelen.

Aandachtspunten voor verdere acties
De Werkgroep 50+ mag terugkijken op een geslaagd werkcongres. Dat vormt een goede stimulans om door te gaan. De komende tijd zal de werkgroep zich nog meer moeten bezighouden met het inventariseren van noden en behoeften van ouderen, zowel lokaal, provinciaal als ook landelijk. Daarvoor is de hulp ingeroepen van de ChristenUnie-politici, elk op hun eigen niveau. Zij kunnen aan de Werkgroep 50+ doorgeven wat er zich op de werkvloer afspeelt.

Verder zal de werkgroep voor het beoordelen van sociale en maatschappelijke vraagstukken nauwer contact zoeken met andere christelijke organisaties en waar gewenst, publicaties voorbereiden en in overleg met het partijbureau ook uitgeven. Niet alleen de zorgproblematiek dient onze aandacht te hebben, maar ook eerder genoemde thema's als woonvormen, arbeidsparticipatie (AOW) en vrijwilligerswerk.

Hans Hendriks, lid Werkgroep50+


 

Labels
Partij
Werkgroep 50+

« Terug

Reacties op 'Eerste congres Werkgroep 50+ succes'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden