Goede zorg kan vraag naar euthanasie ‘oplossen'

EsmeWiegman05.jpg19-03-2008 22:02 19-03-2008 22:02

Goede zorg en de geruststellende zekerheid dat er effectieve pijnbestrijding mogelijk is, kan de vraag naar euthasie laten ‘oplossen'. Daarom moet het kabinet snel werk maken van het beloofde plan van aanpak voor verbetering van palliatieve zorg. Dat zei ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink vandaag in het algemeen overleg over de euthanasiewet.

Palliatieve zorg gaat verder en reikt breder dan pijnbestrijding, benadrukte Wiegman. Ze sloot aan bij de definitie van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO): ,,Palliatieve zorg is de beoordeling en behandeling van problemen van lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aard. Wanneer er op al die terreinen goed zorg geboden wordt, is het maar de vraag of er nog gesproken kan worden van ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Overigens: om ook ‘spirituele problemen te kunnen beoordelen en behandelen, moet er goede geestelijke verzorging zijn voor ongeneeslijk zieken. Wiegman vroeg staatssecretaris Bussemaker daarom, de geestelijke verzorging mee te nemen in haar plan van aanpak voor palliatieve zorg.

De ChristenUnie vindt dat levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding nooit een antwoord kan zijn op de zorg- en hulpvraag van patiënten. Wiegman benadrukte bovendien dat er geen recht op euthanasie bestaat. ,,Er bestaat geen absoluut zelfbeschikkingsrecht; dit wordt beperkt doordat ook anderen rechten en vrijheiden hebben. Dat slaat onder meer op de arts: hij kan niet verplicht worden tot euthanasie. De euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding) gaat niet over ‘rechten van het individu; ze bevat slechts een strafuitsluitingsgrond en een richtlijn voor artsen in geval van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding. Wiegman: ,,Met gemengde gevoelens kijk ik terug op hoe de wet destijds tot stand is gekomen. Een sterk ideologisch debat ging eraan vooraf. Waarbij het doel, namelijk: hoe kunnen we tegemoetkomen aan het lijden van de medemens, vrijwel wegviel. En waarbij alles draaide om het middel euthanasie en het daarbij veronderstelde zelfbeschikkingsrecht. Het middel werd tot doel.

De ChristenUnie is blij dat het debat over euthanasie vanuit het kabinet nu met een andere toonzetting wordt gevoerd. Verder staat de fractie er pal voor dat euthanasie onder het strafrecht blijft vallen. ,,En daarom hechten wij eraan dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat de regels niet gewijzigd worden, en dat er geen experimenten komen met bijvoorbeeld de ‘pil van Drion. Die afspraak staat, aldus Wiegman, refererend uit een recent onderzoek waaruit bleek dat een forse meerderheid van de bevolking wél voorstander is van een ‘laatste-wil-pil.

 

 

Labels
Esmé Wiegman
Euthanasie
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Goede zorg kan vraag naar euthanasie ‘oplossen''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden