"‘Doe Normaal!’ landelijk invoeren"

Vandalisme_aangepast26-03-2008 08:40 26-03-2008 08:40

Het succes van het ‘FF-Kappe'-contract in Rotterdam roept om een voortvarend landelijk vervolg, vindt Kamerlid Ed Anker. De ChristenUnie-fractie pleit al sinds 2003 voor een vernieuwende aanpak van notoire wetsovertreders en overlastveroorzakers. In Rotterdam is een succesvolle proef gedaan met deze methode om ontsporende jongeren tot de orde te roepen.

Rotterdam heeft sinds 2006 26 overlastgevers een contract laten ondertekenen waarin de jongeren beloofden zich beter te gaan gedragen. Wie zich niet aan de regels van het contract houdt, riskeert een bevel van de burgemeester. Wie daarna opnieuw in de fout gaat, wordt strafrechtelijk vervolgd. Een proefproces had als uitkomst dat de rechter de overtreding van het zogenoemde ‘FF-Kappe'-contract inderdaad vervolgbaar achtte.

De Rotterdamse proef past goed binnen een aanpak waarvoor de ChristenUnie al langer pleit. In 2003 presenteerde de Tweede Kamerfractie het concept van het ‘Doe Normaal! Bevel' en het ‘Ik-doe-normaal-contract'. Vervolgens is begin vorig jaar in het coalitieakkoord de afspraak opgenomen dat soortgelijke initiatieven gebundeld zullen worden: ‘Het voorkomen van (jeugd)criminaliteit, recidive, radicalisering, asociaal gedrag en fraudebestrijding wordt geïntensiveerd. Waar grenzen worden overschreden, volgt een stevige aanpak. De overheid spreekt burgers, scholen, bedrijven, publieke instellingen en diensten daarbij aan. De verschillende initiatieven van de overheid op dit terrein, waaronder het Doe Normaal-project, worden gebundeld.'

Het succes van de Rotterdamse aanpak is voor ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker aanleiding om te pleiten voor een landelijk vervolg. Hij zal dat binnenkort inbrengen als de Kamer met het kabinet spreekt over de aanpak van overlast en verloedering.

 

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden