'Maak icoon van de Nederlandse sloot'

HPIM524327-03-2008 14:59 27-03-2008 14:59

Klimaatverandering plaatst Nederland voor grote uitdagingen, zoals stijging van de zeespiegel en grotere piekafvoeren via de rivieren. De Watervisie, gepresenteerd door staatssecretaris Tineke Huizinga, ziet deze veranderingen vooral als kans en niet als probleem.

Nederland heeft een rijke waterhistorie. Het opstellen van een watercanon, een van de iconen uit de Watervisie, stemt de fractie van de ChristenUnie dan ook tevreden. Maar wat zou er in zon canon moeten staan? Je denkt dan al snel aan de strijd tegen het water met onze dijken, duinen en deltawerken, de geschiedenis van onze waterzuivering met de oude waterleidingduinen en de moderne rioolwaterzuiveringsinstallaties en de invloed van de rivieren en beken op ons landschap. Al deze onderwerpen zijn terug te vinden in de Watervisie.

Actieplan sloot
Het bekende beeld van de Hollandse sloot: helder water, riet, koekoeksbloemen, gele lis, waterdrieblad, zwanebloem en dotterbloemen in de oever. Libellen boven water, kinderen op de kant met hun schepnetjes op jacht naar de kikkervisjes, salamanders en geelgerande watertorren onder water. Zwarte sterns nestelend op de krabbescheerpakketten op het water. Heel veel van deze dier- en plantsoorten staan nu op de rode lijsten, ook in die van de vogel- en habitatrichtlijn. Sloten bieden een enorme potentie op dit gebied, niet alleen aan de rand van natuurgebieden maar ook midden in het Groene Hart, onder de hoede van boeren die de natuur welgezind zijn.

Hoe gaat het met deze typisch Hollandse sloot? Kleine wateren lijken niet mee te doen in de Kaderrichtlijn Water. Althans, Brussel accepteert dat haar voor kleine wateren geen beleid wordt gepresenteerd. Met als gevolg dat beleid voor kleine wateren ver achter blijft bij de Kader Richtlijn Water-implementatie voor de grotere waterlichamen. Ondertussen telt Nederland-Waterland ongeveer 350.000 kilometers aan totale slootlengte. Sloten behoren tot de karakteristieken van ons Hollandse landschap en hebben invloed op de grote wateren. Uit onderzoek van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) blijkt dat de ecologische potenties van de sloot groot zijn! Als we ook daar een canon voor hadden stonden de kleine wateren bovenaan. Sloten zijn van belang voor de afwatering voor boeren maar kunnen ook worden gebruikt voor het langer vasthouden van water. Als we sloten bijvoorbeeld minder vaak schoonmaken is er meer ruimte voor natuurlijke successie. Waterschappen en boeren zijn hiermee op veel plaatsen al bezig.
Ernst Cramer: "Waarom zouden we van de Nederlandse sloot niet ook een icoon maken? Een soort  actieplan waarin samen met boeren en natuurorganisaties wordt gekeken hoe we de potenties van de sloot kunnen benutten."

Naast aandacht voor de Nederlandse sloot wil de ChristenUnie bewustwording en participatie rondom duurzaam waterbeheer inhoud geven. De wateropgave heeft voldoende urgentie in zich om veranderingen op allerlei niveaus te bewerkstelligen. Water is sterk verbindend. Er zijn volop kansen in onze netwerksamenleving. "Door de organisatie van het waterbeheer ontbreekt een goed georganiseerd middenveld. De staatssecretaris zou dit aspect moeten betrekken bij het opstellen van het waterplan. De Watervisie geeft al een duidelijke agenda voor de toekomst van ons waterbeleid, ik ben benieuwd naar de uitwerking hiervan in het waterplan."

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer
Water

« Terug

Reacties op ''Maak icoon van de Nederlandse sloot''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden