'Bescherm meisjes in pleeggezin tegen seks met meerderjarigen'

Joel Voordewind_Ruben Timman_top207-04-2008 14:18 07-04-2008 14:18

De overheid moet haar rol als beschermer van minderjarige meisjes in pleeggezin tegen misbruik door meerderjarige serieus nemen. Het is nogal 'vreemd' dat seksuele omgang van zulke meisjes met meerderjarige vriendjes, hoewel verboden bij wet, toch wordt gedoogd door Bureau Jeugdzorg. Dat zegt ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind in reactie op berichten in De Telegraaf maandag. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld aan Jeugd en Gezinminister André Rouvoet.

Het gaat Voordewind primair niet eens om het feit dat seksuele relaties tussen minder- en meerderjarigen bij wet verboden zijn. "Toch is het vreemd dat iets dat strafbaar is, wel wordt gedoogd.  Zeker als de natuurlijke ouders aangeven dat ze het niet willen hebben en vervolgens Jeugdzorg het wel oogluikend toestaat. Zo worden die ouders overruled."

Belangrijker is het volgens Voordewind dat de meisjes zelf beschermd worden. "Deze meiden zijn vijftien of zestien jaar en vinden dat ze wel zo'n relatie kunnen hebben. Maar in hun situatie zijn ze gewoon ontvankelijker en kwetsbaarder voor misbruik. Dat ze vriendschappen aangaan is prima, maar dat hoeft niet uit te lopen op seksuele contacten. De overheid heeft in deze gevallen ook een beschermende rol te vervullen." Het Kamerlid vindt dat Jeugdzorg zich niet moet laten manipuleren door het argument dat de meiden eventueel weg zouden lopen als ze geen seksuele omgang kunnen hebben met hun meerderjarige vriend.


Vragen van het lid Voordewind aan de minister van Jeugd en Gezin over het gedogen van seksuele relaties in een pleeggezin.

  1. Kent u het bericht ‘Jeugdzorg gedoogt seks in pleeggezin met meerderjarige’?
  2. Klopt het dat Bureau Jeugdzorg seksuele relaties gedoogt tussen minderjarige, in een pleeggezin ondergebrachte meisjes en meerderjarige jongens?
  3. Klopt het dat de relatie ook mag worden voortgezet als ouders van het betreffende meisje het er niet mee eens zijn?
  4. Bent u het met Bureau Jeugdzorg Drenthe eens dat voogden dergelijke relaties soms wel moeten toestaan omdat de kans anders groot is dat een meisje wegloopt uit een pleeggezin?
  5. Hoe verhoudt zich dit tot het strafrechtelijke verbod op een relatie tussen meerderjarige en minderjarige kinderen en de kwetsbare situatie waarin betrokken minderjarige zich bevindt?
  6. Welke afdwingbare maatregelen hebben de Bureaus Jeugdzorg volgens u om dergelijke relaties te voorkomen?

Lees ook het artikel in De Telegraaf (7 april 2008)

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Bescherm meisjes in pleeggezin tegen seks met meerderjarigen''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > april

Geen berichten gevonden