"Christen-politicus op de bres voor de rechtsstaat"

andre Rouvoet_klein14-04-2008 23:49 14-04-2008 23:49

"Een christen-politicus hoort op de bres te staan voor de rechtsstaat. Wie anderen rechten ontzegt waar hij zelf gebruik van maakt, legt de bijl aan de wortel van de democratie. Voor de rechtsstaat is geen alternatief." Dat zei vice-premier André Rouvoet maandag tijdens een spreekbeurt in Zaltbommel, georganisserd door de plaatselijke kiesvereniging van de ChristenUnie.

Rouvoet gaf aan dat het kabinet de gevoelens begrijpt van mensen die zich zorgen maken over de toenemende invloed van de islam en ook oog heeft voor de negatieve kanten. "Niet alles wat zich aandient onder de noemer van godsdienstvrijheid is toegestaan: tegen radicalisering en misbruik van godsdienst voor geweld wordt paal en perk gesteld."

Sluitende kerken
Rouvoet zei dat mensen van hem niet hoeven staan te juichen als ze een andere godsdienst zien groeien. "Maar mijn zorg richt zich eerder op het grote aantal kerken dat sluit dan op het groeiende aantal moskeeën. Hoe komt het dat het christendom zijn kracht aan het verliezen is in ons land?", vroeg de ChristenUnie-leider zich af. "Het lijkt me beter dat christenen zich daarop richten dan op het voorkomen dat er meer moskeeën komen. Je mag als christen de middelen van de democratische rechtsstaat niet aangrijpen om zaken tegen te gaan die ingaan tegen wat je gelooft en belijdt".

Volgens Rouvoet gelden grondrechten voor iedereen in de samenleving, zonder aanziens des persoons en behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Dat laatste betekent volgens hem wel dat mag worden ingegrepen in moskeeën als daar iets gebeurt wat ingaat tegen de regels van de rechtsstaat.

Benoem problemen
Rouvoet constateerde dat de gevoelens van onbehagen rond integratie nog volop leven. Volgens de bewindsman helpt het niet om de problemen te versimpelen. "Benoem de problemen, wees eerlijk over oplossingen, wijs aan waar het fout gaat. Maar verval niet in generaliseringen en het aanwijzen van zondebokken."

"De overheid is bondgenoot voor iedereen die van goede wil is, en streng voor iedereen die zich niet aan de wet houdt. Zo kunnen we aan een vreedzame samenleving werken. Dat is niet soft, dat is niet klef, maar de enige manier waarop we echt een samenleving kunnen zijn. Daarvoor is geen alternatief".

Verruwing
Rouvoet hekelde in algemene bewoordingen de verruwing van het politieke debat. "We dreigen in de politiek teveel gepolariseerd te raken, wat ons niet wezenlijk verder helpt in het aanpakken van echte problemen." Volgens Rouvoet zit het kabinet ten aanzien van de problemen rond integratie op het juiste spoor door de wijkenaanpak, het jeugd- en gezinsbeleid, bestrijding van overlast en verloedering en het pal staan voor de rechtsstaat.

Hij reageerde in Zaltbommel ook op het beeld dat de coalitie na de aanvankelijke euforie bij de start van het kabinet nu teveel met zichzelf bezig is. "Dat beeld wordt bepaald door hoe het is gelopen rond het ontslagrecht. Als ik mensen echter vraag om één ander voorbeeld te noemen waar we als kabinet niet uit zijn gekomen, blijft het stil." Rouvoet wees erop dat het kabinet belangrijke beslissingen heeft genomen over Uruzgan, het EU-verdrag, het kindgebonden budget, de beleidsbrief over medische ethiek.

 

Labels
Partij

« Terug

Reacties op '"Christen-politicus op de bres voor de rechtsstaat"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > april

Geen berichten gevonden