ChristenUnie Flevoland: provincie niet naar Olympische Spelen

china_winkelstraat15-04-2008 08:57 15-04-2008 08:57

De ChristenUnie in Provinciale Staten van Flevoland vindt het ongepast en ongewenst dat een vertegenwoordiging van de provincie aanwezig is bij de Olympische Spelen. Het college van Gedeputeerde Staten is van plan om tijdens de spelen een werkbezoek te brengen. "Het voert geen pas deel te nemen aan een groot festijn ter meerdere eer en glorie van China. China telt vele politieke en religieuze gevangenen," aldus de ChristenUnie.

"Door niet naar China te gaan kan ook de provincie aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie, zonder dat de sporters belet worden te sporten." Statenlid Maaike Kolkman is benieuwd of het college overwogen heeft of het wel juist is om nu een bezoek te brengen aan de Spelen. De ChristenUnie vindt dat de aanwezigheid van politieke vertegenwoordigers niet gewenst is. Kolkman heeft het college schriftelijk om opheldering gevraagd.


De vragen

Geachte heer Jager,

Van 8 tot en met 24 augustus 2008 worden de Olympische Zomerspelen van de 29e Olympiade in Beijing gehouden. Voor zover onze fractie bekend heeft het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland het voornemen deze spelen te bezoeken. Met betrekking tot dit voornemen wil de ChristenUniefractie in Provinciale Staten van Flevoland het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland de volgende vragen voorleggen:

1. Is het juist dat het college van Gedeputeerde Staten het voornemen heeft de zomerspelen 2008 te bezoeken?

Indien u vraag 1 bevestigend beantwoord, dan leggen wij de volgende vragen aan u voor:

2. Met welk doel wilt u de zomerspelen bezoeken en wat is daarbij de meerwaarde voor onze provincie?
3. Hoe zal de Flevolandse delegatie zijn samengesteld en op grond van welke criteria bent u tot deze samenstelling gekomen?

Zoals u bekend is er veel internationale aandacht voor de mensenrechtensituatie in China. Er is helaas van de door de Chinese regering beloofde verbeteringen niets te merken. Diverse regeringen overwegen een politiek signaal af te geven door geen officiële afvaardigingen naar China te sturen of geen deel te nemen aan de openingsceremonie. De ChristenUnie is van mening dat de aanwezigheid van politieke vertegenwoordigers bij de Olympische Spelen in China ongewenst is.

4. Bent u zich bewust van de maatschappelijke en politieke implicaties die een bezoek door politieke vertegenwoordigers aan de Spelen kan hebben? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?
5. Is binnen uw college overwogen of het wel juist is om een bezoek te brengen aan de Olympische Spelen in China?
6. Deelt u het standpunt van de ChristenUnie dat de aanwezigheid van politieke vertegenwoordigers bij de Olympische Spelen in China ongewenst is?

Wij danken u bij voorbaat voor de beantwoording van onze vragen.

Maaike Kolkman-Hoving
Statenfractie ChristenUnie

 

 

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Flevoland: provincie niet naar Olympische Spelen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > april

Geen berichten gevonden