'Advies over gewetensbezwaarde ambtenaar komt neer op beroepsverbod'

Huwelijksvoltrekking15-04-2008 13:10 15-04-2008 13:10

De Commissie Gelijke Behandeling heeft dinsdag in een advies gezegd dat een gemeente niet in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving handelt als zij weigert een trouwambtenaar aan te stellen die op grond van zijn godsdienst geen huwelijken wil sluiten tussen personen van hetzelfde geslacht. De CGB koppelde aan het oordeel over een specifieke casus een advies. ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker vindt het advies klinken als een 'beroepsverbod' en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het kabinet.

Ed Anker licht toe: ,,We zijn teleurgesteld over dit onnodig harde oordeel van de CGB. Met name over de uitspraak van de commissie dat ambtenaren en sollicitanten met gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk zich schuldig maken aan ‘discriminatoire opvattingen'. De personen in kwestie beleven dat anders: zij willen niet discrimineren tussen mensen, maar zij maken onderscheid tussen het ene huwelijk en het andere. De opvatting dat een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht iets wezenlijk anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, wordt door de CGB voorgesteld als een strafbare gedachte. De commissie stelt zich daarmee op als denkpolitie, en in z'n uitwerking komt het advies neer op een beroepsverbod.

Deze uitspraak en het advies van de CGB helpen ons niet verder in het zoeken van een zorgvuldige balans tussen groepen in de samenleving die op dit punt verschillende opvattingen hebben. Het is ook niet in lijn met het streven naar ‘praktische oplossingen', waarvan sinds de invoering van het homohuwelijk steeds is gesproken. Ik zal het kabinet vragen stellen over het oordeel en het advies van de CGB, ook in verhouding tot de beantwoording van de eerdere vragen van mijn collega's Van der Ham en Van der Staaij.'' De vragen
Vragen van het lid Anker aan de ministers van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het oordeel van de commissie Gelijke behandeling ten aanzien van gewetensbezwaarde ambtenaren?

  1. Kent u de uitspraak en het advies van de Commissie Gelijke Behandeling dat een gemeente niet in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving handelt als zij weigert een trouwambtenaar aan te stellen die op grond van zijn godsdienst geen huwelijken wil sluiten tussen personen van hetzelfde geslacht? (1)
  2. Deelt u de nadere voorwaarden die de CGB stelt aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, namelijk dat de ambtenaar van de burgerlijke stand alleen andere werkzaamheden verricht en niet inzetbaar is voor het sluiten van huwelijken, de gemeente organisatorisch waarborgt dat alle personen die aan de wettelijke eisen voldoen bij de betreffende gemeente in het huwelijk kunnen treden en dat de gemeente waarborgt dat een eind komt aan de praktijk van gemeentelijke berichten waarin blijk wordt gegeven van de discriminatoire opvattingen van ambtenaren?
  3. Deelt u de opvatting van de commissie dat als de gemeente aan de bezwaren van de persoon in kwestie tegemoet zou komen en de persoon in kwestie zou toestaan om geen huwelijken te sluiten of partnerschappen te registreren, tussen personen van hetzelfde geslacht, gemeenten daarmee toestaan dat zijn bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand een door de wet beschermde groep discrimineert?
  4. Hoe verhoudt zich deze uitspraak tot het kabinetsstandpunt dat er in elke gemeente een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht gesloten moet kunnen worden en dat er in het personeelsbeleid praktische oplossingen moeten worden gezocht in de omgang met gewetensbezwaarde ambtenaren?(2)
  5. Kan het kabinet aangeven hoe zij aan gemeenten duidelijk maakt hoe volgens haar moet worden omgegaan met het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en gewetensbezwaarde trouwambtenaren?

1) 2008-40 en het CGB-advies 2008-04  ‘Trouwen geen bezwaar’, 15 april 2008
2) Aanhangsel 1147, 1574 en 1564 Van de handelingen, vergaderjaar 2006-2007, Aanhangsel 1428 van de handelingen, vergaderjaar 2007-2008

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Advies over gewetensbezwaarde ambtenaar komt neer op beroepsverbod''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > april

Geen berichten gevonden