Kamer: hou besluit over Spelen open

China_verwoeste_huizen_olympische_spelen17-04-2008 14:01 17-04-2008 14:01

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet overweegt geen regeringsdelegatie naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen te sturen. Het kabinet moet in overleg gaan met de Europese regeringsleiders om tot een gezamenlijke gedragslijn te komen.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de Kamerleden Voordewind (ChristenUnie), Van Gennip (CDA), Van Dam (PvdA), Van der Staaij (SGP), Peters (GroenLinks), Thieme (Partij voor de Dieren) en Koser Kaya (D66) stellen aan de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van VWS (sport).
Eerder heeft het kabinet aangekondigd dat ‘het voornemen is om naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing te gaan'. De Kamerleden willen nu weten hoe dat voornemen zich verhoudt tot de uitspraak van minister Verhagen dat ,,niets uitgesloten is behalve een totale boycot'' van de Spelen. Een politieke meerderheid steunt Voordewind in zijn pleidooi om op z'n minst de optie van wegblijven open te houden. Zo zou het kabinet druk kunnen zetten op de bilaterale en Europese inspanningen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie in China.
Voordewind opperde in februari al dat Nederland bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen zou moeten schitteren door afwezigheid: ,,Het is best mogelijk om naar de Spelen te gaan en het feestje daaraan voorafgaand over te slaan. Zo'n ceremonie is alleen bedoeld ter meerdere eer en glorie van het gastland China. Het plan is om de ceremonie op het plein van de Hemelse Vrede, waar studentenprotesten in de kiem zijn gesmoord, te laten plaatsvinden. Ik zou het niet voor mijn rekening kunnen nemen om daar bij te zijn en te doen als of mijn neus bloedt.'' Twee maanden later heeft een reeks regeringsleiders al laten weten de openingsceremonie te verzuimen; Voordewind vindt dat het kabinet die optie nu tenminste moet openhouden. ,,Dreigen met wegblijven is een drukmiddel. Het schept ook ruimte om in overleg met Europese collega's tot een gezamenlijke gedragslijn te komen.''

Op 23 april (13.00 – 15.00 uur) houdt de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, op initiatief van de Kamerlid Voordewind en Van Baalen, een hoorzitting over de mensenrechtensituatie in China.


De vragen

Schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Gennip (CDA), Van Dam (PvdA), Van Baalen (VVD), Van der Staaij (SGP), Peters (Groenlinks) Koser Kaya (D'66) en Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister-president, de minister van Algemene Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van VWS over het bijwonen van de openingsceremonie van de Olympische Spelen

  1. Herinnert u zich uw uitspraak dat "het voornemen is om naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing te gaan"?
  2. Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot een eerder gedane uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken die in reactie op vragen van de Kamer aangaf niets uit te sluiten met uitzondering van een totale boycot van de Olympische Spelen?
  3. Welke mogelijkheden en middelen zet u op dit moment in om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie in China?
  4. Bent u bereid om, in dit kader van bilaterale en Europese inspanningen de optie open te houden om eventueel geen regeringsdelegatie af te vaardigen naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen?
  5. Bent u bereid hieromtrent in overleg te treden met de regeringsleiders in de EU teneinde tot een gezamenlijke gedragslijn te komen?
  6. Bent u bereid deze vragen voor het Algemeen Overleg over China van 13 mei a.s. te beantwoorden?

 

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamer: hou besluit over Spelen open'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > april

Geen berichten gevonden