'Nieuw Europees verdrag vraagt sterkere rol van het parlement'

_MG_9278 foto Roel Kuiper - topbanner23-04-2008 09:42 23-04-2008 09:42

Het nieuwe Europese Verdrag komt in hoofdlijnen sterk overeen met het oude Grondwettelijk Verdrag dat in 2005 werd afgewezen. Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper dinsdag tijdens een debat in de Eerste Kamer. Kuiper vindt dat de overheid de Nederlandse burger goed moet voorlichten over de stand van zaken in de Europese Unie en welke impact de komst van het Verdrag zal hebben. Hij noemde het positief dat met het verdrag nationale parlementen meer invloed krijgen.

Mede namens de SGP-fractie kon hij daarom instemmen met het nieuwe Europese verdrag. Voor de ChristenUnie zijn twee zaken van belang geweest in de campagne rond het Grondwettelijk Verdrag in 2005. Als eerste wilde de ChristenUnie niet aan een 'Verenigd Europa als een staatkundige entiteit'. De komst van een Grondwet zou daar wel op duiden. "Deze suggestie is weggenomen in het nieuwe verdrag. Ook heeft de minister van Buitenlandse Zaken hier in juni van vorig jaar gezegd dat Europese staatsvorming niet aan de orde is", zei Kuiper.

Democratische controle
Een ander belangrijke voorwaarde die de ChristenUnie stelde aan een nieuw verdrag en verdergaande Europese eenwording, is dat als de 'macht opgebouwd wordt ook de democratische controle-mechanismen moeten worden opgebouwd'. "Dat gebeurde in het Grondwettelijk Verdrag onvoldoende. Sterke nadruk viel daar op de Europese Raad en het leek of de rol van parlementen vergeten was. Het Grondwettelijk Verdrag was op het lijf geschreven van de grote landen die de Raad kunnen domineren." De ChristenUnie is niet tegen Europa of een nieuw verdrag, maar vindt dat de nationale parlementen niet overstemd moeten worden door het grote Europa. Volgens Kuiper is dit nu gewaarborgd in het nieuwe verdrag.

Optimisme
Kuiper waarschuwt voor een te positieve en optimistische toon van het kabinet, zoals hij die vond doorklinken in de jaarlijkse rapportage 'Staat van de Europese Unie 2008'. "Er wordt weer gezongen over Europa." Maar we moeten nuchter blijven, zegt de senator. "Laten we de dingen bij hun naam noemen en de Nederlandse burger precies vertellen hoe de staat van de Unie straks zal zijn. Zinnetjes als 'Nederland wil niet zozeer minder of meer Europa, maar een beter Europa', klinken in dat verband niet vertrouwenwekkend. Niemand is voor een 'slechter' Europa. Het nieuwe Verdrag, zo wordt wel duidelijk, zal meer Europa betekenen. Er vindt een verdieping plaats op die terreinen waar we Europa bevoegdheden toekennen. Het zou beter zijn dat gewoon te zeggen."

Trein
"De trein van Europa dendert door. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het moeilijk is als klein land deze voortdenderende trein van Europa af te remmen. De regering zegt dat ook met zoveel woorden. Het is beter actief mee te doen dan om afzijdig te blijven, zo stelt de regering. Alleen zo is onze invloed op het geheel te behouden. Intussen gaat met deze constructieve houding het proces van Europese politisering onverminderd door. Graag hadden wij gezien dat er een document komt waarin de consequenties het Verdrag van Lissabon voor de politieke verhouding tussen Nederland en Europa helder worden geschetst. Daarmee zou de discussie niet alleen gediend zijn, maar ook de vraag onder ogen gezien hoe we ons dienen in te stellen op een nieuwe politieke werkelijkheid."

In zijn speech gaat Kuiper ook in op die verdiepingen. Hij behandelt naast de rol van nationale parlementen, ook het natuurschapsbeleid, het Midden-Oostenbeleid en het Europese klimaatvraagstuk.
U kunt de integrale speech hier downloaden.

Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper

« Terug

Reacties op ''Nieuw Europees verdrag vraagt sterkere rol van het parlement''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > april

Geen berichten gevonden