Anker vraagt opheldering ministers over kentekenregistratie

snelweg08-05-2008 17:16 08-05-2008 17:16

ChristenUnie Tweede Kamerlid Ed Anker vindt de kentekenregistratie op de A28 en A50 bij Zwolle 'te ver gaan'. Hij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en minister Hirsch Ballin van Justitie. Hij vraagt opheldering van de ministers over het feit dat het College Bescherming Persoonsgegevens niet afwisten van de plannen van de Zwolse politie.

De regiopolitie IJsselland gaat over de schreef door de kentekens van alle voertuigen die over de snelwegen A28 en A50 rijden vast te leggen en te bewaren. Dat stelt een meerderheid van de Tweede Kamer.Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat de actie onaanvaardbaar vindt, presenteert eind juni een richtsnoer dat er in kan resulteren dat IJsselland moet stoppen, meldt de Volkskrant donderdag.

De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens met de zogenoemde Automatic Number Plate Recognition (ANPR) - waarbij kentekens massaal worden gescand - is niet in alle opzichten duidelijk, liet minister Hirsch Ballin van Justitie onlangs weten.

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken juicht het IJssellandse initiatief evenwel toe. ‘Als je criminelen wil vangen, moet je soms onorthodox te werk gaan', zegt ze. ‘Natuurlijk moet de privacy gewaarborgd worden. Dat gebeurt. De gegevens worden vernietigd als er geen sprake is van criminelen en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.'

De komende maanden bespreken beide ministers met de Raad van Hoofdcommissarissen over de mogelijke toepassing van ANPR op landelijke schaal.

(bron: Volkskrant, 8 mei 2008)


Vragen van het lid Anker aan de ministers van Binnenlandse zaken en Justitie over de registratie van alle voertuigen op de A28 en A50.

1. Kent u de berichten ‘Politie registreert alle auto's bij Zwolle' en ‘Kritiek op registratie kentekens rond Zwolle' ?
2. Klopt het dat de kentekens van alle voertuigen die bij Zwolle over de snelwegen A28 en A50 rijden, door de regiopolitie IJsselland worden vastgesteld en drie dagen bewaard?
3. Wat is het precies het doel van het experiment?
4. Klopt het dat het College Bescherming Persoonsgegevens niet vooraf op de hoogte is gebracht van de maatregelen en deze inmiddels onaanvaardbaar heeft genoemd? Hoe kan het dat het CBP niet op de hoogte was? Vindt u dat een wenselijke gang van zaken?
5. Kunt u aangeven waarom dit experiment al dan niet past binnen de grenzen van de privacywetgeving?
6. Hoe verhoudt zich dit experiment tot het onderzoek naar de gevolgen voor de privacy dat momenteel wordt gedaan door de Raad van Hoofdcommissarissen en het landelijke beleid dat op grond daarvan zal worden opgesteld?
7. Vindt u niet dat voorafgaand aan een dergelijk experiment, dat inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer, duidelijkheid moet bestaan over de wettelijke basis?
8. Worden automobilisten op de route geïnformeerd over de registratie van hun gegevens op dat moment? Zo neen, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit tot het vereiste van voorzienbaarheid en kenbaarheid van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer?

 

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Anker vraagt opheldering ministers over kentekenregistratie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden