Popmuziek in de Provinciale Staten

Mike Moloney_Popmuziek13-05-2008 12:12 13-05-2008 12:12

Moeten we popmuziek verbieden? Moet een poppodium subsidie krijgen? De Statenvergadering in Gelderland boog zich onlangs over deze vragen. De SGP-fractie stelde dat popmuziek eigenlijk helemaal verboden mag worden. Voorzitter Martin Schuurman van de ChristenUniefractie Gelderland legt uit waarom zijn fractie tegen zo'n verbod is. Toch juicht hij 1,3 miljoen euro steun voor een poppodium ook niet toe. Iedereen vrij in muziekkeuze, maar bezinning over die keuze is wel nuttig, meent Schuurman.

In de afgelopen Statenvergadering in Gelderland van 23 april was er van alles aan de hand. Grote voorstellen passeerden de vergadertafel. De Regionale Samenwerkings Programma's met een budget van meer dan 150 miljoen euro voor de komende vier jaar kwamen moeiteloos door de Staten. Voor de fractie van de ChristenUnie een goede zaak. 

Wat echt in het oog viel, was het voorstel om de culturele infrastructuur te versterken. 10 miljoen euro was hiervoor in het coalitieakkoord opgenomen. Ook aan deze middelen kun je merken dat de provincie dichterbij is dan je zo op het eerste gezicht zal verwachten. Een onderdeel van deze 10 miljoen was de nieuwbouw van het poppodium Doornroosje in Nijmegen. Als ChristenUnie hebben wij aangegeven dat deze keuze niet de onze is, maar dat het complete voorstel van de verdeling wel kon rekenen op onze steun.

Verbod
De statenfractie van de SGP ging echter een stap verder. De heer Nelis Zondag ging zelfs zover alle popmuziek wel verboden mag worden. Als het aan de SGP ligt, zal dit gebeuren. Deze muziek drijft de mens af van God, staat haaks op Gods woord, aldus de SGP. Een Statenlid van de PvdA kijkt erg verbaast op van deze stelling. Vol onbegrip, dat kan toch niet waar zijn. In de wandelgangen hoorde ik opmerkingen van andere Statenleden dat zij met kromme tenen hebben zitten luisteren naar de uiteenzetting van de SGP. Bij de beantwoording maakte de CDA gedeputeerde een opmerking over de stijl van muziek: gospel muziek wordt in het algemeen wel door Christenen geaccepteerd.

Tijdens de inbreng van de ChristenUnie fractie hebben we aangegeven dat popmuziek soms dient ter opvulling van verveling en leegte, maar dat deze muziek ook wel degelijk diepere gevoelens kan beantwoorden. De ChristenUnie laat als democratische partij een ieder vrij in zijn muziekkeuze. De volgende dag werd de uitspraak van de SGP-er over de popmuziek in het belachelijke getrokken in kranten en op de radio.

Toch is het goed om nog eens over de popmuziek en de rol ervan in de samenleving na te denken. Ik denk dat twee elementen een rol spelen: de rol van het christen zijn in relatie met de popmuziek en de positie van de overheid in dezen.

Popmuziek
Hoe je als christen om moet gaan met popmuziek is veel te zeggen. Allereerst dat popmuziek een afkorting is voor populaire muziek, muziek direct bij de mensen. De SGP geeft aan dat alle popmuziek tegen God gericht is. De werkelijkheid is echter iets genuanceerder. Er zijn populaire muziekstijlen welke echt tegen Gods geboden ingaan. Teksten die werkelijk haaks staan op Gods Woord. Ik heb onlangs een film gezien over de gevaren van deze teksten. Teksten worden van voor naar achteren uitgeschreeuwd, onverstaanbaar, maar na bestudering een jubel voor satan. De satan is overwinnaar en duizenden popliefhebbers juichen mee. Afschuwelijk, daar kun je echt van wakker liggen. Er zijn echter ook andere popmuziekteksten die geen kwaad kunnen. Dus om die reden een totaalverbod van popmuziek te bepleiten is een stap te ver.

Maar toch zijn we wel gewaarschuwd en heb ik de heer Zondag wel begrepen. Hoe maken wij onze keuze? Maken wij wel een keuze of luisteren we in de auto naar de radio en luisteren naar alles wat aangeboden wordt? De aanvallen van de duivel zitten werkelijk waar in de lucht. Wij ademen deze als het ware gewoon in. Waar is onze gasmasker?

Als Christenen mogen wij de Heilige Geest ervaren. Hij wil bij ons wonen en ons de weg wijzen die we moeten gaan. Een weg met keuze mogelijkheden, een weg die smal is en door niet-christenen niet altijd begrepen gaat worden. Wij mogen bidden: en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

De andere lijn is de taak van de overheid bij het verbieden van popmuziek. We leven in de 21e eeuw, in een land waarin alles democratisch wordt afgestemd. Goede en verkeerde keuzes. Veel tot verdriet van Christenen. Voorbeelden zijn er genoeg. Maar we moeten er ons niet van de wijs laten brengen. Gods Rijk komt. Hij zal overwinnen. Een verbod op popmuziek: ik geloof daar niet in, maar ik voeg er wel wat aan toe: Een Christen op een popconcert met antichristelijke teksten: het zijn twee werelden die niet bij elkaar passen. Vandaar het ChristenUnie standpunt: Het is onze keuze niet.

Martin Schuurman
Fractievoorzitter ChristenUnie
Gelderland

 

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Popmuziek in de Provinciale Staten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden