Meester - gezelproject als wapen tegen voortijdige schooluitval

schoolbord_610x19213-05-2008 15:07 13-05-2008 15:07

De friese ChristenUnie-fractie heeft tijdens de vergadering van Provinciale Staten met succes gepleit voor meer aandacht voor het meester - gezelproject als wapen in de strijd tegen vroegtijdig schooluitval onder jongeren. Het meester - gezelproject houdt in dat een jongere gekoppeld wordt aan een ervaren beroepskracht die de jongere het vak leert. Een amendement van de ChristenUnie hiervoor kreeg ruime steun van de andere partijen.

Jongeren die vroegtijdig van school gaan zonder diploma hebben hoegenaamd geen kans op de arbeidsmarkt. De kans dat deze jongeren in de criminaliteit verdwijnen is dan ook zeker aanwezig. In het coalitieakkoord ‘Iepen en Eigen' is daarom afgesproken dat de Staten van Fryslân zich extra zullen inzetten om voortijdig schooluitval te voorkomen. In het Pact tegen Schooluitval worden diverse voorstellen gedaan om dat doel te bereiken. In de vergadering van Provinciale Staten in april moest hierover een beslissing worden genomen.

De ChristenUnie vindt het van groot belang dat elke jongeren pas hun schoolcarrière afsluiten als ze voldoende kans op een baan hebben. Met het meester - gezelproject denkt de ChristenUnie daaraan bij te dragen. Statenlid Ynze den Boer verdedigde het voorstel daarvoor met zoveel vuur dat een ruime meerderheid in de Staten het amendement wilde steunen.

In de begroting van 2009 zullen Provinciale Staten geld voor het meester - gezelproject reserveren.

 

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Meester - gezelproject als wapen tegen voortijdige schooluitval'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden