'Forse groei gastouderopvang niet uitsluitend door opa's en oma's'

István_Benedek_kinderen15-05-2008 12:02 15-05-2008 12:02

De Wet Kinderopvang blijkt te succesvol te zijn. Er wordt zoveel gebruik van gemaakt van de financiële vergoeding dat in 2011 de kinderopvang 1,2 miljard euro meer dreigt te gaan kosten dan de ingeschatte 2,4 miljard euro. Reden voor het kabinet om de regeling terug te draaien en opnieuw te gaan rekenen. Tijdens het spoeddebat woensdag in de Tweede Kamer maakte onderwijswoordvoerder Cynthia Ortega (ChristenUnie) zich hard voor de opvang door opa's en oma's die de combinatie van zorg en arbeid ondersteunen.

"Wij zijn blij met de flexibele, kleinschalige en huiselijke vorm van kinderopvang die de gastouderopvang biedt", stelde kamerlid Ortega bij de opening van haar bijdrage. Ze sloot zich aan bij het uitganspunt van de staatssecretaris dat er geen sprake is van oneigenlijk gebruik wanneer de regeling de combinatie van zorg en arbeid ondersteunt.

Volgens de staatssecretaris wordt er op grote schaal misbruik en oneigenlijk gebruik gemaakt van de gastouderregeling. In de Volkskrant zegt zij dat de ‘wet wordt uitgewoond'. "Vooral gastouderbureaus, maar ook sommige gastouders - ook opa en oma - en de ouders zelf. Ze geven veel meer uren op dan ze werken. Alle bonnetjes van pretparken en benzinekosten, alles wordt gedeclareerd. Dat kost honderden miljoenen. "

Opa en oma
Toch wil Ortega van de staatssecretaris dat zij de gastouderopvang door opa's, oma's, vrienden of buren in bescherming neemt, zolang die de combinatie van arbeid en zorg ondersteunt. Dan is er namelijk geen sprake van oneigenlijk gebruik. "Met het onderschrijven hiervan haalt de staatssecretaris het misverstand weg dat de laatste tijd is gaan leven, namelijk dat het oneigenlijk gebruik te maken heeft met opa's en oma's die overgeschakeld zijn van informele kinderopvang naar formele gastouderopvang. Het is een forse illusie om te denken dat de forse groei (200 procent) enkel is ontstaan omdat opa's en oma's betaald worden voor opvang."

Ortega zegt de besluitvorming over het betaalbaar houden van het kinderopvangstelsel af te wachten. Het resultaat zal beoordeeld worden op punten zoals keuzevrijheid en het vergoeden van informele kinderopvang. De ChristenUnie vindt dat ouders de eerste en eindverantwoordelijkheid hebben voor het opvoeden van hun kinderen. "Daarbinnen past dat niet alleen ouders gecompenseerd worden die voor formele opvang kiezen, maar ook ouders die voor informele opvang kiezen. Hier is ook behoefte aan."


 

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Forse groei gastouderopvang niet uitsluitend door opa's en oma's''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden