ChristenUnie in Emmeloord wil drijvende watervilla's bouwen

ophetwaterwonen15-05-2008 16:54 15-05-2008 16:54

De ChristenUnie-SGP-fractie in Emmeloord heeft een initiatiefvoorstel gedaan om in de nieuwe wijk Emmelhage van Emmeloord te voorzien van drijvende woningen en paalwoningen. Deze voorstellen passen in de plannen om het imago van Noordoostpolder de verbeteren. In de waterplas is plaats voor ruim zeventig drijvende watervilla's en paalwoningen. Er kan een appartementengebouw met acht appartementen komen en tussen de drijvende woningen kunnen circa 46 woningen aan het water worden gerealiseerd.

Als belangrijk uitgangspunt voor het verbeteren van het imago van Noordoostpolder stelt het college voor het woningaanbod te verbijzonderen. De ChristenUnie-SGP heeft de handschoen opgenomen en komt met een initiatiefvoorstel voor een deel van Emmelhage.

Bodemdaling
Een tweede punt van aandacht is de waterberging in het akkerbouwgebied ten noorden van Emmelhage. Dit gebied staat in het omgevingsplan van de provincie 2006 en het waterbeheersplan 2007-2011 van het waterschap Zuiderzeeland aangegeven als een bodemdalingsgebied.

Dit houdt in dat het plaatselijk waterpeil de bodemdaling niet zal volgen en dat dit gebied langzaam maar zeker zal vernatten. Wanneer het waterpeil hetzelfde blijft zullen deze akkers niet meer geschikt zijn voor akkerbouw. Het zal bij extreme hoge waterstanden als noodoverloopgebied gaan functioneren. Zo wordt kostbare landbouwgrond minder geschikt voor de akkerbouw.

De ChristenUnie / SGP stelt daarom voor om het gebied als waterplas of klein meer in te richten voor drijvende woningen, paalwoningen en eventueel nog meer alternatieve woonvormen, kortom het gebied te verbijzonderen. Op deze wijze ontstaan mogelijkheden voor nieuwe en aantrekkelijke woonvormen en wordt een gebied van ca. 8 ha. ingericht als waterberging die bestemd is voor hoofdwatersysteem van de Noordoostpolder.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ophetwaterwonenMei20081,0 MBapplication/pdfdownload
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie in Emmeloord wil drijvende watervilla's bouwen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden