Klandizie illegale prostituees aangepakt

hoge hakken20-05-2008 17:01 20-05-2008 17:01

Klanten die gebruik maken van illegale prostituees kunnen in de toekomst strafrechtelijk worden vervolgd. De ChristenUnie is tevreden met dit voornemen van het kabinet. "Het is een goede bijdrage om de mensenhandel te beperken, daar strijden wij al jaren voor," aldus Kamerlid Ed Anker. De klandizie van prostituees die het slachtoffer zijn van mensenhandel of uitbuiting, wordt eindelijk strafbaar gesteld.

Alleen op die manier kan de keiharde criminele handel in met name vrouwen een slag worden toegebracht. Op initiatief van de ChristenUnie kwam dit punt in het coalitieakkoord terecht.

"Sinds het bordeelverbod is opgeheven, lijken veel Nederlanders te denken dat prostitutie een keurig nette bedrijfstak is waarin vrouwen en mannen tot hun genoegen een boterham verdienen. De realiteit is dat naar schatting driekwart van de vrouwen die in de prostitutie werkt, daarin tegen haar wil is terechtgekomen. En dat het ‘werk' voor veel prostituees met dagelijkse mishandeling en uitbuiting gepaard gaat. Deze niets ontziende criminele business kan alleen een slag worden toegebracht wanneer ook de klant, als profiterende partij, in beeld komt en strafrechtelijk aansprakelijk wordt," aldus Anker.

Anker vindt dat prostituanten (‘hoerenlopers' in de volksmond) de verantwoordelijkheid hebben om na te denken over de mensenrechtelijke positie van de vrouw of man bij wie zij hun gerief halen. "Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat een prostituee vrijwillig haar of zijn diensten aanbiedt. De statistische kans dat je met een slachtoffer van uitbuiting te maken hebt, is te groot om er je ogen voor te sluiten. De klant zal zich ervan moeten vergewissen dat de prostituee echt uit vrije wil, binnen zelfgestelde grenzen en tegen zelfgestelde voorwaarden met een klant contact legt. En als er tekenen zijn die op het tegendeel wijzen, moet de klant strafrechtelijk aansprakelijk worden voor het profiteren van een keihard misdrijf."

In het coalitieakkoord wordt gezinspeeld op ‘het creëren van meer persoonlijke aansprakelijkheid (met inbegrip van aanpak van klanten van minderjarige en van illegale prostituees)'. In de brief van minister Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer wordt dan ook de nadruk gelegd op de persoonlijke verantwoordelijkheid van zogenaamde ‘hoerenlopers'. Door brede regulering kan meer zicht en greep op de branche worden verkregen waardoor het verschil tussen legale en illegale prostitutie voor de hoerenlopen inzichtelijk wordt. Door dat inzicht kan het gebruik van de diensten van een niet-vergunde exploitant of van een niet-geregistreerde zelfstandige prostituee als overtreding strafbaar worden gesteld.

Anker: "Het kabinet erkent de misstanden, wil meer voorlichting gaan geven en staat voor een verbetering van uitstapmogelijkheden voor prostituees. Hier hebben we jarenlang voor gepleit.

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Klandizie illegale prostituees aangepakt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden