Nadruk op christelijke levenswandel

Bijbel-webformaat20-05-2008 21:57 20-05-2008 21:57

De BestuurdersVereniging (BV) van de ChristenUnie is onder de indruk van het rapport van de commissie Cnossen. Nico Schipper, bestuurslid: "De boodschap is duidelijk: de kwaliteit van het openbaar bestuur staat of valt met de geloofwaardigheid van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Doen wat je zegt. Dat dwingt respect af. Die les moeten alle politieke partijen ter harte nemen, maar zeker de partijen die zich in doen en laten willen laten leiden door de Bijbel".

De commissie Cnossen stelt vast dat alle politieke partijen eisen stellen aan de levenswijze van hun kandidaten, maar dat geen van de partijen daar echt open over is. De ChristenUnie maakt met dit rapport de levenswijze van haar vertegenwoordigers tot één van de onderwerpen van publieke beoordeling. De BV meent dat dit van moed getuigt en navolging verdient.

Geloofwaardigheid
De commissie adviseert om geen ‘zondenlijst' op te nemen in de gedragscode, maar meer werk te maken van selectie en supervisie van vertegenwoordigers en bestuurders. De BV ziet ook niets in de hantering van een immer arbitraire lijst met ongewenste gedragingen en levenswijzen en verwacht meer van een zorgvuldig proces van selectie en supervisie.

Schipper benadrukt dat het rapport niet mis te verstaan is: "Vertegenwoordigers van de ChristenUnie aanvaarden de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God, waardoor zij zich in heel hun doen en laten willen laten leiden. Zij zijn daarop aanspreekbaar en zijn daarom bereid om hun politiek en hun persoonlijke gedragingen en opvattingen vanuit de Bijbel te verantwoorden. Dat is duidelijke taal. Alleen zo kunnen we binnen een ChristenUnie op een geloofwaardige manier politiek bedrijven: christelijke politiek vraagt om een christelijke levenswandel". 

Gesprek
Kenmerkend voor het politieke profiel van de ChristenUnie is de unieke positie van huwelijk en gezin. Dat was al zo ten tijde van GPV en RPF en dat zal ook zo blijven binnen de ChristenUnie. Het huwelijk is een verbintenis tussen één man en één vrouw en alternatieve samenlevingsvormen kunnen daarmee niet gelijkgesteld worden.

Op de eenvoudige vraag of mensen met een homoseksuele relatie de ChristenUnie kunnen vertegenwoordigen antwoordt het rapport niet met een simpel "ja" of "nee". Ook voor deze leden geldt de algemene toets van de politieke geloofwaardigheid die ook voor andere leden van de ChristenUnie geldt. De BV steunt deze lijn: "In een persoonlijk gesprek in het kader van selectie en supervisie moet aandacht zijn voor de vraag of iemand onze partij op een geloofwaardige manier kan vertegenwoordigen. Het getuigt van respect voor elkaar om niet op de uitkomsten van dat gesprek vooruit te lopen. Dat is een duidelijke lijn, die recht doet aan ieder mens. Dat past bij de ChristenUnie".

Congres
De BestuurdersVereniging ziet het gesprek over de nieuwe gedragscode tijdens het partijcongres op zaterdag 14 juni met vertrouwen tegemoet: "De eerste reacties vanuit onze achterban wijzen erop dat veel bestuurders zich herkennen in de principiële en zorgvuldige lijn van dit rapport. Het bindt mensen samen".

Labels
Partij

« Terug

Reacties op 'Nadruk op christelijke levenswandel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden