Slob: we leven in ongekende weelde

22-05-2008 17:41 22-05-2008 17:41

Economisch gaat het goed met Nederland. Dat er desondanks veel onvrede en wantrouwen heerst in de samenleving, moet volgens de ChristenUnie reden zijn voor het kabinet om meer aandacht te besteden aan beleid dat de samenleving kan versterken. Fractievoorzitter Slob: ,,Samen werken, prima; maar samen leven: beter.''

Tijdens het jaarlijkse verantwoordingsdebat constateerde Slob om te beginnen dat het economisch heel goed gaat met Nederland: 3,5 procent economische groei in 2007; een inflatie die half zo hoog is als gemiddeld in de eurozone; een verder gedaalde werkloosheid (4,5 procent, van 413.000 naar 308.000), een begrotingsoverschot van 0,4 procent en een afname van de staatsschuld met 2 miljard. Slob: ,,Mooie cijfers. Mijn fractie is daar blij mee en dankbaar voor. Afgaande op de financieel-economische situatie van dit moment kunnen we niet anders stellen, dan dat het goed tot zeer goed gaat met ons land. Maar tegelijk zien we onvrede en wantrouwen in de samenleving. Het streven van het kabinet moet erop gericht zijn een brede basis van vertrouwen te leggen in Nederlandse bevolking.''

Slob constateert dat het kabinet in z'n eerste jaar veel energie heeft gestoken in het eerste deel van z'n adagium, ‘samen werken'. Maar de onvrede onder de bevolking vraagt vooral om inzet op de andere zijde van het kabinetsmotto, ‘samen leven'. Onder die noemer bevat het coalitieakkoord tal van voornemens waaraan volgens de ChristenUnie wel harder getrokken mag worden. Slob: ,, Dit kabinet staat voor een dienstbare overheid. Een dienstbare overheid heeft oog voor de problemen waarmee mensen te maken hebben en probeert door middel van concreet beleid daarin verandering aan te brengen. Als geformuleerde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de aanpak van verloedering en overlast, criminaliteit, extra wijkagenten, versterking van de wijkaanpak, zorg voor tienermoeders, vrijwilligerswerk en mantelzorg, om er maar een paar te noemen, daadwerkelijk opgepakt én uitgevoerd worden, zullen mensen ervaren dat de overheid er ook daadwerkelijk voor hen wil zijn.''

Het kabinet mag ook een appèl doen op de samenleving, vindt de ChristenUnie. Slob: ,,Ook van burgers mogen we namelijk verwachten dat ze een bijdrage leveren aan de samenleving. Een dienstbare overheid en een dienstbare samenleving horen elkaars tegenhanger te zijn.'' Daarom drong hij aan op de ontwikkeling van een Handvest voor verantwoordelijk burgerschap, ook een voornemen uit het coalitieakkoord: ,,Een heel goed middel om de wederzijdse verplichtingen van overheid en samenleving, om grondrechten en burgerplichten, vrijheden en verantwoordelijkheden met elkaar in balans te brengen.''

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Geen resultaten gevonden
Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Slob: we leven in ongekende weelde'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden