Werk moet lonen, ook voor Wajong'ers

ortega_wajong230-05-2008 15:14 30-05-2008 15:14

Wajong'ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 75% van het wettelijk minimumloon (WML). Ook moet er aansluiting gezocht worden bij de bestaande Regeling Samenloop Arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid, waardoor aanvulling tot 120% van het minimumloon kan plaatsvinden. Dit voorstel doet Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn in een zojuist gepresenteerde notitie van de ChristenUnie over de Wajong.

 

De notitie ‘Een mens is meer dan zijn beperking' heeft als uitgangspunt dat werk moet lonen. Ieder extra gewerkt uur moet dan ook worden beloond met extra inkomen, doordat verrekening met de uitkering via een glijdende schaal gebeurt. De huidige trapsgewijze verrekening van uitkering en loon verdwijnt en indien arbeid wordt verricht is aanvulling tot 120% van het minimumloon mogelijk. Donner stelt momenteel 100% voor, maar in het kader van ‘werk moet lonen', is dat onvoldoende voor de ChristenUnie. Voor de groep die niet kan werken, zal het niveau van de uitkering gehandhaafd blijven op 75% van het WML.

De ChristenUnie pleit voor een pilot, waarbij Wajong'ers worden gedetacheerd bij reguliere werkgevers. Ook moet een proef met jobcarving helpen om meer banen te creëren die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van Wajong'ers. Kleine werkgevers moeten evenveel profijt kunnen hebben van de bestaande (driejarige) premiekortingsregeling. De ChristenUnie stelt daarom voor om de premiekortingsregeling te vervangen door een belastingsvrij plaatsingsbudget dat bij een aantal maanden na aanvang van het dienstverband wordt verstrekt. Dit plaatsingsbudget is onafhankelijk van de loonsom.
Ten slotte moeten Wajong'ers (en hun ouder(s) en/of begeleider(s)) inspraak krijgen in de totstandkoming van het werkaanbod. Indien er een passend werkaanbod ligt, is er geen sprake meer van vrijblijvendheid. Daartegenover staat een beroep- en bezwaarrecht als een opgelegd niet-passend aanbod aan de orde is.

Ortega: "Herbezinning op de positie van Wajong'ers in de samenleving is hard nodig, want de Wajong is meer dan een uitkering, net als een Wajong'er meer is dan zijn of haar beperking. Als jonggehandicapten graag willen werken, en die signalen krijgen wij, moeten er
geen praktische belemmeringen zijn die hen tegenhouden".

 

 

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Werk moet lonen, ook voor Wajong'ers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > mei

Geen berichten gevonden