Noordoostpolder stemt in met watervilla's ChristenUnie

ophetwaterwonen03-06-2008 13:28 03-06-2008 13:28

De gemeenteraad van de Noordoostpolder heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie-SGP ‘Op het Water Wonen in Emmeloord'. De aanleiding voor het initiatiefvoorstel was het imago van de Noordoostpolder te verbeteren door het woningaanbod te verbijzonderen en de waterberging ten noorden van Emmelhage te verbeteren zodat deze grond geschikt blijft voor akkerbouw.

De ChristenUnie/SGP stelde daarom voor om het gedeelte waterwonen van het bestemmingsplan Emmelhage te wijzigen. Dit gebied wordt als waterplas of klein meer ingericht voor drijvende woningen, paalwoningen en eventueel nog meer alternatieve woonvormen. Zo wordt het een bijzonder deel van Emmelhage. Er ontstaan mogelijkheden voor nieuwe en aantrekkelijke woonvormen en wordt een gebied van ca. 8 ha. ingericht als waterberging die bestemd is voor het hoofdwatersysteem van de Noordoostpolder.

De gemeenteraad heeft het college opgedragen om het voorstel van de ChristenUnie-SGP nader uit te werken, overleg te plegen met het waterschap over het te behalen synergievoordeel en een voorstel aan de gemeenteraad te doen om het bestemmingsplan 2004 voor Emmelhage deelgebied Waterwonen te wijzigen.


Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Noordoostpolder stemt in met watervilla's ChristenUnie'

Damhuis, H.E. (Riky) [1384363]
Geplaatst op: 09-12-2021 10:12
Goedemorgen, Het artikel dat de Christenunie watervilla's wil bouwen dateert van 2008. Het is nu 2021....

In de nieuwbouw op Urk zijn woonarken gebouwd. In Lelystad drijven er villa's in een wijk. Waar blijft de Noordoostpolder met water waar hooguit een klein plezierjacht kan varen. Deze liggen nu, misschien wel illegaal het hele jaar aan de waterkant van het woonwagen gebied. In het kader van de vergrijzing van Nederland zou een woonark een betaalbaar alternatief kunnen zijn zodat de grotere woningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen.

Kunt u mij informeren over de status van de watervilla's

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden