‘Onze kiezers weten waar het echt om draait'

09-06-2008 13:54 09-06-2008 13:54

Negen op de tien kiezers van de ChristenUnie zijn tevreden tot zeer tevreden over de regeringsdeelname van de partij. Dat blijkt uit een kiezersonderzoek dat het Nederlands Dagblad onder 338 ChristenUnie-stemmers. Ruim 73,4 procent van de ondervraagden vindt dat de derde regeringspartij zich terecht verzet tegen de verruiming van de embryoselectie. Tweede Kamerfractievoorzitter Arie Slob voelt zich gesterkt door die uitkomst: ,,Veel van onze kiezers hebben door waar het echt om draait in de politiek.''

,,We hebben een zware week achter de rug, met veel verwijten aan ons adres", zegt Slob zaterdag in het Nederlands Dagblad. ,,Ik ben blij om te zien dat mensen onderstrepen waar het front van de ChristenUnie ligt."

Een week eerder was een politiek conflict ontstaan over een brief van staatsssecretaris Bussemaker waarin zij voorstelde om de mogelijkheden tot embryoselectie te verruimen. Ze had haar brief niet eerst met haar kabinetscollega's overlegd. De ChristenUnie wilde daarom dat de kwestie alsnog in het kabinet besproken zou worden;de ministerraad besloot daartoe en Bussemaker erkende dat ze een inschattingsfout had gemaakt.

Een kleine 13 procent van de ChristenUnie-stemmers, blijkt nu uit het ND-onderzoek, is het wel eens met de wens van de staatssecretaris om de mogelijkheden van embryoselectie uit te breiden. Een ruime meerderheid (73,4 procent) schaart zich achter het partijstandpunt dat Tweede Kamerlid Esmé Wiegman liet klinken na publicatie van de brief.

Commissie Representatie
Het Nederlands Dagblad koppelde de embryokwestie aan het rapport van de Commissie Representatie ChristenUnie. Ruim 44 procent van de ondervraagden zegt zich te kunnen vinden in de aanpak die de commissie in haar rapport adviseert. Eén op de drie kiezers (32,8) vindt het geen goede oplossing. Toch is tweederde van de ondervraagden er (erg) zeker van bij nieuwe verkiezingen weer ChristenUnie te stemmen, ook al zou het bestuursvoorstel (in lijn met het rapport van de Commissie Representatie) overgenomen worden op het aanstaande Voorjaarscongres.

Een kleine 6,5 procent is stellig van plan niet meer ChristenUnie te stemmen als het bestuursvoorstel ‘Gedragscode voor ChristenUnie-politici' overgenomen wordt op het congres. Slob betreurt die uitkomst. ,,Daar heb ik wel zorgen over. Die mensen wil ik graag bij me houden." Politicoloog Hans Vollaard spreekt in het Nederlands Dagblad de verwachting uit dat de meeste stemmers op termijn wel zullen terugkeren naar de partij. ,,De embryoselectie en het rapport-Cnossen zullen uiteindelijk niet zoveel uitmaken voor de kiezerstrouw. De achterban van de partij is sowieso loyaal. Ook uit de analyses van de verkiezingen in 2006 bleek dat van degenen die in 2003 ChristenUnie stemden, niemand was vertrokken."

Belangrijk
Op de vraag welke kwestie zwaarder weegt, antwoordde één op de vier stemmers dat zij de ‘embryokwestie' belangrijker vinden dan de ‘homokwestie'. Bijna de helft vindt beide kwesties even belangrijk.

Fractievoorzitter Slob is blij met die uitkomst. Hij zegt zich bewust te zijn van het feit dat er verschillend gedacht wordt in de achterban over het rapport van de Commissie Representatie. ,,Het mag wel in de krant dat die kwestie energie bij mij wegtrekt, die ik eigenlijk nodig heb om in Den Haag in de frontlinie te staan."

Labels
Arie Slob
In de media
Partij
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Onze kiezers weten waar het echt om draait''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden