Kuiper spreekt over Jeugdbeleid in Barneveld

jeugdbeleid106-06-2008 10:40 06-06-2008 10:40

Op een thema-avond in Barneveld heeft Roel Kuiper gesproken over Jeugdbeleid. In zijn betoog geeft hij aan dat nu de tijd is aangebroken waarin de kwaliteit van de samenleving weer belangrijk is. Het is goed om hier vanavond te zijn om te spreken over jeugdzorg. Veel te doen over jeugd/jongeren. Na verkiezingen is nu de tijd aangebroken om kwaliteit van de samenleving aan de orde te stellen, waaronder het jeugdbeleid een belangrijke plaats heeft.

Uit diverse cijfers blijkt de volgende problematiek.

- Agressief gedrag onder jongeren toegenomen laatste decennia.

- Kindermishandeling komt veel voor.

- Alcoholmisbruik is een groot probleem.

- Wachtlijsten bij jeugdzorg.

- Schooluitval onder jongeren.

Het is niet de bedoeling om het te dramatiseren, maar goed om een indruk te geven waar we het over hebben. We moeten niet vergeten dat het met 90% van de jongeren goed gaat. De 10% is nog een heel groot aantal. Maar onder 90% van jongeren is veel ontevredenheid en moeite om een plekje in de maatschappij te verwerven. Zo stellen ze om uiteenlopende redenen werk en relaties uit.

In de Elsevier van afgelopen week was een hele jongerenspecial te lezen. Jongeren zijn erg ambitieus. Daarnaast was er te lezen hoe jongeren bezig zijn identiteit te ontwikkelen. Zegt niet alleen iets over de jeugd maar ook over onze samenleving.

Hoe moet je dit zien en wat is er gaande:

  1. Gebrek aan sociale controle en onderling toezicht waardoor jongeren ontsnappen aan de aandacht. Opnieuw moraliseren, bijv. niet meer roken in openbare ruimtes of controles op school of controle door ouders. In publieke ruimtes ontbreekt sociale controle. In uitgaansleven vinden we sociale controle ongewenst.
  2. De enorme hoeveelheid informatie, maakt het heel moeilijk om keuzes te maken. De jeugd moet steeds maar keuzes maken. Stabiele kaders zijn weg. En juist dat is nodig en belangrijk voor ontwikkelen voor identiteit.
  3. Onthechting: verbanden ontbreken, waar hoor je bij? Misschien komt dat door hyperindividualisme.

Welke antwoorden zou je hierop moeten geven dat is de vraag. Nu zie je beweging om weer verbanden te gaan leggen. Gaat om sociale verbanden en gaat ook om moraal. Er moet moreel kapitaal zijn!

Wethouder Verweij herkent veel wat Roel Kuiper heeft genoemd. Denkt dat het heel ingewikkeld is. In de gemeente Barneveld veel beleid gebaseerd op landelijke wetgeving, wat dus wordt aangestuurd vanuit landelijke overheid. Bijvoorbeeld het bezoek aan consultatiebureaus en schoolartsen. Wij hebben hier aanvullingen, bijv. Homestart of cursussen voor ouders, of hulp aan kinderen in echtscheidingsituaties. Initiatieven die genomen zijn op basis van signalen uit de samenleving.

Daarnaast zijn er activiteiten bij jongerenwerk, bij Villa 29, sport en spelbus, BOS-project, leerplicht vormt belangrijk onderdeel en natuurlijk het schoolmaatschappelijke werk wat ook op basisscholen is opgestart.

Kloof
Constateert dat er een kloof is tussen iets ouderen en jongeren die rondhangen waardoor er drempel is om contact e leggen. In gezin minder vormende aspecten door kleine gezinnen, meer geld te besteden, en individualisering. Op grote scholen veel te weinig sociale controle doordat scholen te groot geworden zijn door fusies. Jongeren moeten op erg jonge leftijd al erg veel keuzes maken op allerlei levensgebieden. Wordt ook veel gevraagd van zelfbeheersing van jongeren. Wonder dat zoveel jongeren een weg kunnen vinden.

Verweij vraagt zich af welke rol de overheid hierin moet spelen. Hij ziet belangrijke rol voor kerken en wil die graag betrekken bij jeugdbeleid. Hij denkt dat kerken en christelijke instellingen hier iets hebben laten liggen..

Heimen Schuring raadslid van de gemeente Barneveld begint met de opmerking dat het grootbrengen van kinderen niet een overheidstaak is, maar een taak van de ouders. Bovenaan het jeugbeleid staat het gezin. Daarna komt kinderopvang.

Ook wijkplatforms hebben een rol als het gaat om opvang van jeugd. Rol van kerk en verenigingen is erg belangrijk. Activiteiten stimuleren en activeren. Over het centrum voor Jeugd en Gezin zegt Schuring dat allerlei zaken die te maken hebben met gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren in 1 gebouw worden onder gebracht. Dat is winst en duidelijk voor ouders.

 

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Kuiper spreekt over Jeugdbeleid in Barneveld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden