'Waarborg psychiatrische hulp aan dove kinderen'

12-06-2008 16:49 12-06-2008 16:49

Psychische hulpverlening aan dove kinderen komt in financiële nood, zo blijkt uit de dreigende sluiting van de speciale voorziening van Kinderpsychiatrisch Centrum Curium in Oegstgeest. Middels Kamervragen vraagt Esmé Wiegman aandacht voor de kwetsbare groep kinderen die de op hen toegespitste hulp hard nodig hebben.

Hoewel de psychische hulpverlening aan doven en slechthorenden in Nederland hoge ogen gooit in het buitenland, blijft de financiering ervan achter bij de praktijk. In dit specifieke geval van afdeling De Vlier in het Kinderpsychiatrisch Centrum Curium speelt wederom het kostenplaatje een rol. De Vlier bood als eerste voorziening ter wereld psychische hulp aan dove en slechthorende kinderen. Hulpverlening aan deze doelgroep is complexer dan die aan horende kinderen, onder andere vanwege langere behandelingsduur, toegesneden communicatie met behulp van tolken en extra (continue) scholing van de hulpverleners. Dit kost veel geld. In Kamervragen van Esmé Wiegman wordt het financieringstekort aan de orde gesteld bij minister Klink van Volksgezondheid. Wiegman wil dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van adequate en duurzame psychiatrische hulp gewaardborgd blijft. Eventueel zou de huidige vorm van financiering op een andere manier moeten worden toegesneden.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Waarborg psychiatrische hulp aan dove kinderen''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden