'Verandering moet leiden tot verbetering'

Cynthia Ortega_Ruben Timman_top216-06-2008 13:13 16-06-2008 13:13

Hier ligt een evenwichtig rapport dat integraal inzet op enerzijds duurzame verhoging van de arbeidsparticipatie en anderzijds de verdeling van zorg, zegt Cynthia Ortega-Martijn in een reactie op het rapport Arbeidsparticipatie van de Commissie Bakker. Meer werk, minder mensen en toenemende eisen aan kennisniveau en aanpassings- vermogen vragen om het ontwikkelen en correct inzetten van talenten.

Meedoen is het toverwoord; iedereen is nodig, dus ook ouderen, vrouwen en mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De commissie adviseert om zo snel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en toekomstgericht te investeren in inzetbaarheid. De ChristenUnie deelt dit gevoel voor urgentie.

Cultuurverandering
De ChristenUnie waardeert de aandacht voor cultuurverandering in denken, niet alleen bij de sociale partners maar ook in de rest van de maatschappij. Ortega: "Mensen begeleiden van werk naar werk is altijd de inzet van de ChristenUnie geweest, dus nadruk op voorzorg in plaats van nazorg heeft onze instemming." Ook de bijzondere aandacht voor de verdeling tussen arbeid en zorg (door bijvoorbeeld het creëren van schooltijdbanen) wordt goed ontvangen. Juist dat punt vraagt -zo vindt de ChristenUnie- om meer aandacht van zowel werkgevers als van de overheid. Meer mensen aan het werk is goed, maar wel in goede samenhang met de ook voor de samenleving zo belangrijke zorgtaken die er zijn. Ortega: "Investeren in jezelf (talentontwikkeling), hierbij ondersteund door de werkgever, heeft als resultaat dat je flexibel bent, voor langere termijn inzetbaar en meer regie krijgt over jouw eigen loopbaan. De ChristenUnie heeft altijd gezegd dat iedere verandering moet leiden tot verbetering, we zijn dan ook erg benieuwd naar de uitwerking van de voorstellen en de kabinetsreactie. Het rapport is voor ons geen blauwdruk, maar biedt wel een stevige basis om verder te spreken."


Het rapport van de Commissie Bakker

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer
Werkgelegenheid
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op ''Verandering moet leiden tot verbetering''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden