Vragen over strafonderzoek naar sanering kotters

urker_kotters_7.jpg19-06-2008 08:28 19-06-2008 08:28

De ChristenUnie heeft met verbijstering kennis genomen van het bericht dat Urker vissers die gebruik hebben gemaakt van de saneringsregeling worden geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op vermeende export van afvalstoffen in kotters die voor sloop naar het buitenland zijn verscheept. Kamerlid Ernst Cramer stelt de zaak morgen aan de orde in een overleg met minister Verburg over landbouw en visserij.

Afgelopen jaar is op aandringen van de ChristenUnie een ‘warme saneringsregeling' door het ministerie van LNV opengesteld, om tegemoet te kunnen komen aan de problemen in de visserijsector. Voor diegenen die besloten hun schepen uit de vaart te halen, was compensatie beschikbaar. De kotters dienden te worden gesloopt.

Bij de sloop, in Denemarken en België bijvoorbeeld, zouden echter nog resten smeerolie zijn aangetroffen. Dat is nu aanleiding voor de beschuldiging van opzettelijke export van afvalstoffen. De reders hadden eerst melding moeten maken van de wens om hun kotter in het buitenland te laten slopen, zodat het ministerie van VROM (milieu) nog in de gelegenheid was geweest onderzoek te doen naar afvalstoffen.

Brief
De Urker vissers hebben een brief ontvangen van VROM, dat er een strafrechtelijk onderzoek naar deze slooppraktijk gaat plaatsvinden. Echter, de vissers waren door het ministerie van LNV niet op de hoogte gebracht van deze wetgeving. Bovendien is de sanering uitgevoerd door erkende sloopbedrijven binnen de EU, die ook onder strikte Europese regelgeving vallen.

De gang van zaken wekt grote verbazing bij Ernst Cramer: ,,Hier heb ik grote vraagtekens bij. De saneringsregeling was er om problemen te voorkomen en niet om die te creëren. Daarbij heeft het hier ogenschijnlijk ontbroken aan afstemming tussen de ministeries van LNV en VROM. De vissers moeten heel snel duidelijkheid hierover krijgen en zelf niet worden opgezadeld met deze last. Het laten saneren van je bedrijf en het naar de sloop brengen van je schip, is al geen gemakkelijke beslissing. Daar moet dit niet bovenop komen.''

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Vragen over strafonderzoek naar sanering kotters'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden