ChristenUnie betreurt aantijgingen Yvette Lont

Amsterdam_610x19220-06-2008 11:10 20-06-2008 11:10

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie en de ChristenUnie-kiesvereniging Amsterdam betreuren het voornemen van deelraadslid Yvette Lont om haar zetel in Amsterdam Zuidoost onder eigen naam voort te zetten. Lont beeindigde afgelopen week haar lidmaatschap van de partij. De partij wil niet treden in de afwegingen van het ex-ChristenUnie lid. Wel moet het ChristenUnie-bestuur constateren dat de onderbouwing die Lont geeft voor haar vertrek gebaseerd is op een onjuiste voorstelling van zaken. De ChristenUnie vindt dat zeer teleurstellend.

Lont heeft het voornemen haar lidmaatschap van de deelraad Amsterdam Zuidoost onder eigen naam voort te zetten. De ChristenUnie-stemmers in Amsterdam Zuidoost wordt hiermee hun vertegenwoordiging in de deelraad ontnomen. Lont handelt hiermee ook in strijd met de door haar ondertekende bewilligingverklaring. De ChristenUnie Amsterdam roept Lont daarom op haar zetel ter beschikking te stellen aan de partij.

Bewilligingsverklaring
Lont heeft als iedere politieke vertegenwoordiger van de ChristenUnie de bewilligingverklaring getekend waarin zij onvoorwaardelijk belooft haar zetel op te geven als zij onverhoopt haar partijlidmaatschap zou beëindigen. De ChristenUnie betreurt dat het houden van deze belofte, ook als deze tot eigen schade is, blijkbaar niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Lont meldt dat zij haar deelraadszetel vasthoudt, om kiezers te vertegenwoordigen die zich niet met de koers van de ChristenUnie kunnen vereenzelvigen. De kiesvereniging Amsterdam heeft de Gedragscode voor ChristenUnie-politici besproken op haar ledenvergadering. Ze heeft geen aanwijzing gekregen dat de ChristenUnie-kiezers in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost het niet eens zijn met de koers van de ChristenUnie of met de Gedragscode voor ChristenUnie-politici die het Uniecongres 14 juni met overweldigende meerderheid aanvaardde.

Ook de cijfers ondersteunen de claim van Lont niet. De ChristenUnie heeft bij de laatste deelraadsverkiezingen in Amsterdam Zuidoost 1066 stemmen gehaald. Dit was net genoeg voor één zetel. De lijsttrekker - Yvette Lont - behaalde hiervan minder dan de helft van de stemmen, te weten 483 stuks (45%). Alleen al op basis van deze cijfers kunnen wij niet anders dan concluderen dat Yvette Lont haar lidmaatschap in de deelraad van Zuidoost voortzet op een zetel die de ChristenUnie toekomt.

De ChristenUnie Amsterdam is dankbaar voor het vele werk dat Yvette Lont en vele anderen voor de ChristenUnie in Amsterdam Zuidoost hebben verricht. Het is spijtig dat de ChristenUnie, mocht Lont niet op haar voornemen terugkomen de raadszetel te behouden, de kans wordt ontnomen de vertegenwoordiging in de deelraad voort te zetten.

Gedragscode ChristenUnie-politici
Lont stelt dat de ChristenUnie Bijbelse uitgangspunten loslaat. De waarheid is dat het Uniecongres in overgrote meerderheid een Gedragscode voor ChristenUnie-politici heeft aangenomen. Die code stelt expliciet vast dat vertegenwoordigers van de ChristenUnie de Bijbel aanvaarden als ‘het gezaghebbende Woord van God waardoor zij zich in heel hun doen en laten willen laten leiden. Zij zijn daarop aanspreekbaar en zijn daarom bereid om hun politieke en persoonlijke gedragingen en opvattingen vanuit de Bijbel te verantwoorden.' Voorts is in de Gedragscode vastgelegd dat ChristenUnie-politici politiek geloofwaardig zijn. Dit betekent dat hun publieke gedrag niet strijdig is met de uitgangspunten van de ChristenUnie, zoals die zijn vastgelegd in de Uniefundering en het Kernprogramma. Daarin wordt onder meer gesteld dat het huwelijk een door God ingestelde unieke verbintenis is tussen één man en één vrouw.

De partij heeft daarbij uitgesproken dat het niet past om in de code sommige mensen en sommige gedragingen apart te zetten. Het is aan de selectiecommissies om de politieke geloofwaardigheid van kandidaat-vertegenwoordigers te toetsen in een vertrouwelijk gesprek.

De koers van de ChristenUnie, zoals verwoord in het Kernprogramma van de ChristenUnie en het Verkiezingsprogramma ChristenUnie in Amsterdam Zuidoost 2006-2010, is niet gewijzigd. De partij begrijpt daarom niet dat Lont aan de partij schrijft dat zij ‘niet meer 100 procent achter het ChristenUnie partijprogramma kan staan'.

Aantijgingen
Lont stelt voorts dat de ChristenUnie haar niet heeft willen beschermen tegen (doods)bedreigingen en beledigingen. De partij onderkent dat de reacties op Lonts optreden zeer ingrijpend voor haar moeten zijn geweest, maar haar voorstelling van zaken is pertinent onjuist. De partij heeft via een persbericht  nadrukkelijk stelling genomen tegen de beledigingen aan het adres van Lont, en met de politie afgestemd wat noodzakelijk was om de veiligheid van Lont te bewaken.

Lont verwijt, in een interview in het Nederlands Dagblad, de ChristenUnie onder meer dat de partij zich niet heeft laten horen in het debat over smalende godslastering. In dagblad De Pers zei ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker daarover vooraf: ,,Ik ga tot de tanden toe bewapend het debat in''. En NRC/Handelsblad citeerde onlangs hoe Anker het betreffende debat terugblikkend ,,het allermooiste'' uit zijn loopbaan noemde; ,,Na afloop ben je liters zweet verder, maar dan heb je wel de bodem geraakt." Een persbericht over zijn inbreng in het debat is te raadplegen via deze website.

Labels
Fractie
Partij

« Terug

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden