Snel onderzoek naar spoor Breda-Utrecht

trein groot04-07-2008 16:39 04-07-2008 16:39

Op de laatste dag voor het reces heeft de Tweede Kamer een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin gevraagd wordt om een snel onderzoek naar mogelijke kostenbesparingen bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn Breda-Utrecht. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat controleert momenteel al op verzoek van de ChristenUnie de vervoersprognoses en kostenramingen uit het onderzoek van BAM naar de haalbaarheid van deze nieuwe spoorverbinding.

Tegelijkertijd worden plannen uitgewerkt voor de verbreding van de A27. Ernst Cramer: ,,Als de spoorlijn haalbaar is dan kan het niet zo zijn dat het spoorproject niet van de grond komt omdat de wegverbreding niet mag worden vertraagd."

In 1996 was er kamerbrede steun voor een motie die een onderzoek vroeg naar de mogelijkheid om langs de A27 een spoorlijn aan te leggen. Er leken toen echter te weinig treinreizigers te zijn om de aanleg van dit traject te rechtvaardigen. Nu de spoorlijn weer serieus in beeld is wil de ChristenUnie snel alle feiten op een rij hebben en daarom is er een nieuwe motie. Ernst Cramer: ,,De aanleg van de spoorlijn is mogelijk goedkoper dan door BAM becijferd, omdat er nog niet is gekeken naar de mogelijkheid om de onderbouw (het dijklichaam) van zowel weg als spoor tegelijk te realiseren. Hier wil ik op korte termijn inzicht in hebben, omdat de procedures voor de A27 al ver gevorderd zijn en we het spoorproject nu nog kunnen laten aanhaken."

De ChristenUnie hoopt dat er dit najaar een goed beeld is of de spoorlijn een haalbare kaart is. Ernst Cramer: ,,We zijn er dan nog niet want financiering zal nog lastig worden. De A27 corridor zou echter een prachtig voorbeeld zijn om de adviezen van Elverding en Ruding uit te voeren. Ik zie kansen voor publiek-private samenwerking en een integrale aanpak van weg, OV en ruimtelijke ordening."

 

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2008 > juli

Geen berichten gevonden