Minister moet risico's tijgermug serieus nemen

Tijgermug17-07-2008 09:05 17-07-2008 09:05

Middels schriftelijke vragen heeft ChristenUnie Kamerlid Ernst Cramer opheldering gevraagd over de bestrijding van de tijgermug. De tijgermug is op diverse plekken in Nederland gesignaleerd en kan schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Eerder diende de ChristenUnie al een motie in voor effectieve bestrijding van de tijgermug. Minister Klink legde deze motie naast zich neer.

In schriftelijke vragen aan de ministers van VWS, LNV en VROM vragen de ChristenUnie en de PvdA om een effectieve bestrijding van de tijgermug door uitvoer van een eerder aangenomen motie. De tijgermug komt o.a. via de import van Lucky bamboo naar Nederland en vormt een gevaar voor de volksgezondheid in verband met verspreiding van knokkelkoorts. Het huidige beleid volstaat volgens Cramer niet, omdat recent weer muggen zijn gevonden in kassen in Nederland.

Convenant
In een debat op 4 februari jongstleden heeft Cramer hier al aandacht voor gevraagd. De aangenomen motie riep de minister op de importeurs te verplichten deze planten in quarantaine te plaatsen om zo verspreiding van de mug te voorkomen.

Minister Klink was hiertoe niet bereid omdat het bestaande beleid al zou voldoen. Importeurs dienen een convenant te ondertekenen waarin zij verklaren geen planten te importeren waarop zich tijgermuggen of larven bevinden. Uit de vangst van de muggen blijkt echter dat dit convenant onvoldoende werkt. Voor de ChristenUnie reden om de motie alsnog te laten uitvoeren.

Quarantaine
Cramer wil zo snel mogelijk effectieve maatregelen die de risico's voor de volksgezondheid maximaal inperken. Hij stelt een quarantaine voor geïmporteerde Lucky bamboo planten voor of een tijdelijke importstop totdat importeurs kunnen garanderen dat de geïmporteerde planten ‘tijgermug-vrij' zijn. Ook vraagt hij de betrokken ministers om de namen van de bedrijven waar tijgermuggen gevonden zijn openbaar te maken, zodat omwonenden een inschatting kunnen maken van de risico's.

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Minister moet risico's tijgermug serieus nemen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juli

Geen berichten gevonden