ChristenUnie pleit voor innovatieve leeftijdcontrole bij alcoholverkoop

08-08-2008 17:45 08-08-2008 17:45

Kamerlid Joël Voordewind heeft vandaag schriftelijke vragen gericht aan de ministers Klink (VWS) en Rouvoet (Jeugd en Gezin), over de leeftijdcontrole bij de verkoop van alcohol in supermarkten. Voordewind is geïnspireerd door een werkbezoek dat hij gisteren met de leden van PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) bracht aan een supermarkt in Delft.

 De eigenaar van die zaak experimenteert met een camerasysteem waardoor controleurs op afstand kunnen ingrijpen wanneer zijn vermoeden dat een klant aan de kassa nog niet oud genoeg is om alcoholhoudende drank te mogen kopen. Door dit 'afstandelijke', objectieve toezicht ligt de verantwoordelijkheid om naar een legitimatie te vragen niet langer bij de, vaak zelf nog jeugdige, caissière. Voordewind vraagt naar een oordeel van de ministers over dit initiatief, en naar de bereidheid om navolging ervan te stimuleren wanneer blijkt dat deze methode van leeftijdcontrole succesvol is.

Vragen van het Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers Klink (VWS) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) over het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekking.

1.    Bent u bekend met een nieuw systeem, ontwikkeld door de Hollandse Exploitatie Maatschappij in Breda, waarbij de wettelijk verplichte vaststelling van de leeftijd van jeugdige kopers bij de aankoop van alcoholhoudende drank in supermarkten met behulp van een camera op afstand geschiedt met als doel de directe controle uit handen te nemen van de vaak jeugdige caissières.

2.    Is het u bekend of dit systeem de naleving van de controle op leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers aanzienlijk kan verbeteren, mede gelet op het feit dat uit diverse recente onderzoeken, die in opdracht van inmiddels ruim 25 gemeenten door de Stichting Alcoholpreventie en de Universiteit Twente zijn uitgevoerd, is gebleken dat het met de huidige naleving vaak slecht is gesteld.

3.    Is het u bekend dat een aantal ondernemers in de levensmiddelbranche overweegt om dit systeem in te voeren, in het bijzonder een aantal ondernemers, die is aangesloten bij de supermarktorganisatie Schuitema NV (C-1000). Wat is uw mening over dit initiatief?

4.    Bent u bekend met de initiatieven van de heer Peek, eigenaar van de C-1000 te Delft, die zelf heeft besloten vanaf 14 april 2008 uitsluitend zwakalcoholhoudende dranken te verkopen aan klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt? Wat vindt u van dit initiatief?

5.    Wat vindt u van het feit dat de heer Peek heeft besloten, zoals hij aan de media heeft medegedeeld (Spits, 8 augustus 2008), het onder vraag 1 genoemde camerasysteem aan te schaffen teneinde de controle op de leeftijdsgrens van 18 jaar in zijn winkel te optimaliseren?

6.    Indien uit lopend onderzoek van de Universiteit van Twente naar de effectiviteit van dit camerasysteem blijkt dat dit systeem goed werkt, welke mogelijkheden zien de  ministers dan om de ingebruikneming van dit systeem door ondernemers zoals de heer Peek, die baanbrekende initiatieven nemen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren,  te bevorderen?

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie pleit voor innovatieve leeftijdcontrole bij alcoholverkoop'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > augustus

Geen berichten gevonden